Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Fiasko negocjacji związkowców z przedstawicielami Tesco w Polscedlahandlu.pl - 14 sierpnia 2019 09:29


Pomiędzy przedstawicielami sieci Tesco w Polsce a wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w tej firmie nie doszło do porozumienia ws. warunków na jakich mają zostać przeprowadzone zwolnienia grupowe ponad 2000 pracowników. 20 sierpnia odbędzie się kolejna runda negocjacji.

- 12 sierpnia 2019 r., podczas spotkania ws. konsultacji zwolnień grupowych nie uzgodniono warunków na których zostaną zwalniani pracownicy. Pracodawca nie przedstawił propozycji warunków zwolnień, która byłaby możliwa do zaakceptowania, nie przedstawił również danych, które uzasadniały zwolnienie z pracy niemal 2200 pracowników. Kolejna tura negocjacji odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w Krakowie - podały związki zawodowe.

Przypomnijmy, że w Polsce firma przekazała pracownikom szczegóły planu dotyczącego skoncentrowania swoich działań w Polsce na formatach mniejszych sklepów, które notują lepsze wyniki. Decyzja ta oznacza przebudowę największych hipermarketów w Polsce do formatu tzw. hipermarketu kompaktowego, który funkcjonował będzie obok istniejącego formatu supermarketów. Poza przebudowami, Tesco potwierdziło, iż jest na etapie finalizacji umów sprzedaży 8 dużych hipermarketów. Kilka dni później związki zawodowe działające w Tesco Polska zostały zawiadomione o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.