Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wysokie ceny żywności napędzają wzrost inflacjiBankier.pl - 14 sierpnia 2019 10:51


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja CPI wyniosła w lipcu 2,9 proc. w ujęciu rocznym. To w sporej mierze efekt droższej żywności - podaje serwis Bankier.pl.


Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,9  proc. - wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do maja nie odnotowano zmian. Analitycy spodziewali się dokładnie takiej dynamiki inflacji CPI (2,9 proc.), w czym utwierdzały ich wstępne wyliczenia GUS podane dwa tygodnie temu. Dla porównania, w czerwcu inflacja cenowa ukształtowała się na poziomie 2,6 proc. rdr oraz 0,3  proc. mdm.

Roczna dynamika na poziomie 2,9 proc. to najwyższy wynik od października 2012 r. (3,4 proc.). Lipcowy wynik jest też wyższy od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. NBP definiuje „stabilność cen” jako wzrost inflacji CPI o 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy w obie strony.

Jak poinformował GUS, w lipcu ceny usług były o 4,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. W przypadku towarów zmiana wyniosła 2,4 proc.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w lipcu według GUS-u wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych (6,8 proc., z czego 7,3 proc. na samej żywności), napojów alkoholowych i tytoniu (1,2 proc.), użytkowania mieszkania (2 proc.), zdrowia (3,7 proc.), rekreacji i kultury (3 proc.), edukacji (3,1 proc.), restauracji i hoteli (4,4 proc.) oraz innych towarów i usług (1,9 proc.). Jak wynika z danych GUS-u, spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (-1,5 proc.) oraz łączności (-1,1 proc.) i transportu (0,3 proc.).

Wśród poszczególnych składników koszyka inflacyjnego największy wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano na warzywach (32,4 proc.), wywozie śmieci (24 proc.), cukrze (28,4 proc.) oraz mięsie wieprzowym (12,4 proc.) i pieczywie (9,6 proc.).

Warto dodać, że w koszyku inflacyjnym GUS-u żywność ma zdecydowanie największą wagę (24,89 proc.).