Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

C&W: Do końca roku możliwe są spadki czynszów za powierzchnie handlowedlahandlu.pl - 14 sierpnia 2019 12:09


Z najnowszego raportu „DNA of Real Estate Q2 2019”, opracowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, wynika, że w drugim kwartale bieżącego roku czynsze w sektorze nieruchomości logistycznych w Europie znacząco wzrosły przy silnym popycie ze strony inwestorów, co spowodowało spadek stóp kapitalizacji o 2 punkty bazowe. Natomiast stopy kapitalizacji na europejskich rynkach nieruchomości biurowych i handlowych pozostały na dotychczasowym poziomie.

W sektorze nieruchomości logistycznych czynsze za najwyższej klasy powierzchnie wzrosły o 0,6% w ciągu kwartału oraz o 2,8% w ujęciu rok do roku – to najwyższy wskaźnik wzrostu od marca 2008 roku. Największą dynamikę wzrostu zarejestrowano na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie stawki czynszowe wzrosły o 4,4% w Budapeszcie i o 2,7% w Warszawie. Hamburg w Niemczech również odnotował znaczący wzrost czynszów (o 3,4% w ciągu kwartału), do czego przyczyniły się zarówno niewystarczająca podaż, jak i silny popyt wynikający z optymalizacji funkcjonowania sieci dystrybucji.

Wraz ze spadkiem obrotów w handlu detalicznym w strefie euro oraz zmianą przyzwyczajeń zakupowych konsumentów i związanym z tym wzrostem sprzedaży przez internet, główne ulice handlowe w Europie zaczynają odczuwać schłodzenie koniunktury. Czynsze spadły o 0,6% w ciągu kwartału i o 0,9% w ujęciu rok do roku, co stanowi największy roczny spadek od 2009 roku. Łącznie na dziewięciu rynkach odnotowano spadki czynszów w drugim kwartale, przy czym najwyższy, 12‑procentowy spadek miał miejsce w Bristolu. Jedynie dwa z 46 rynków – Sofia i Wiedeń – zarejestrowały wzrost stawek czynszowych o odpowiednio 3,8% i 1,3%.

Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości przy głównych ulicach handlowych nie wzrosły w ciągu kwartału. Średnia stopa w Europie utrzymuje się na poziomie 4,22%, przy czym na większości rynków (41 z 46) nie odnotowano żadnych zmian. W Sofii stopy kapitalizacji spadły o 25 punktów bazowych do poziomu 7,5%, a w Budapeszcie również odnotowano niewielki spadek (o 15 punktów bazowych do 4,6%), co odzwierciedla siłę i stabilność tego rynku, na którym czynsze wzrosły o 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ogólna prognoza dla rynku nieruchomości handlowych nie napawa zbyt dużym optymizmem - do końca roku na dwunastu rynkach spodziewany jest spadek czynszów najmu. Według prognoz firmy Cushman & Wakefield, stopy kapitalizacji będą podążać za tym trendem, przy czym na jednej trzeciej rynków przed końcem roku 2019 mogą one wzrosnąć.