Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sąd umorzył postępowanie sanacyjne spółki Grupa Piotr i Pawełdlahandlu.pl - 14 sierpnia 2019 15:22


Jak dowiedział się portal dlahandlu.pl w XI Wydziale Gospodarczym do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu w Poznaniu, postępowanie sanacyjne spółki Grupa Piotr i Paweł  zostało umorzone przez sąd. Spółka zamierza odwołać się od tej decyzji do sądu II instancji. Jak wynika z naszych informacji nie dotyczy to postępowań o sanację prowadzonych oddzielnie wobec spółek Piotr i Paweł SA i Piotr i Paweł Detal.

Sąd umorzył postępowanie sanacyjne prowadzone pod sygnaturą akt XI GRs 11/18 wobec Grupa Piotr i Paweł.

W komunikacie zarządu Grupy Piotr i Paweł czytamy: "Mamy pewność, że przesłanki wskazane w decyzji sądu nie będą wypełnione. Mamy przekonanie, że nasze stanowisko potwierdzi sąd drugiej instancji. Spłata zaległości posanacyjnych przesądza, że postanowienie o umorzeniu postępowania zostanie uchylone. Powyższe postępowanie w żaden sposób nie obejmuje innych spółek z GK Piotr i Paweł – dotyczy wyłącznie spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji - napisano.

W dalszej części komunikatu czytamy: "Spółka Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji stanowczo podkreśla, że postępowanie sanacyjne pozostaje w mocy i będzie cały czas prowadzone zgodnie z planem. Tak, jak zakładaliśmy, prowadzimy działania związane z dokapitalizowaniem przez inwestora strategicznego i będziemy realizować założony plan spłat wierzytelności. Oznacza to, że wszystkie działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie podkreślamy, że w ramach realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, zaległości planujemy uregulować do końca września br. Tym samym jesteśmy przekonani o pozytywnym zakończeniu postępowania sanacyjnego."

 

Wierzyciele mają prawo do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XI Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia.

W tej sytuacji prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego. Można je wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia.