Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Właściciele galerii handlowych i targowisk odpowiedzą za sprzedaż podróbekRzeczpospolita - 16 sierpnia 2019 12:07


Nie tylko sprzedawcy, ale też właściciele galerii, hal czy placów targowych odpowiedzą za sprzedaż podróbek. Od marca tego roku osoba, za której pośrednictwem doszło do obrotu podrobionym towarem, ponosi odpowiedzialność prawną. To efekt nowelizacji prawa własności przemysłowej, która wpływa na rynek nieruchomości handlowych – przypomina Rzeczpospolita.

Właściciel nieruchomości będzie odpowiadał za handel fałszywkami na terenie jego mienia?  – Na mocy aktualnego art. 296 ust. 3 pwp odpowiedzialność mogą ponosić właściciele galerii handlowych, placów targowych czy podobnych punktów, w których odbywa się handel „podrobionymi" towarami. Taki podmiot jest adresatem – niezależnie od sprawcy – roszczeń wynikających z art. 296 ust. 1 pwp, także zatem roszczeń odszkodowawczych – wskazuje adw. dr Mariusz Zelek z kancelarii Gutowski i Współnicy w Rzeczpospolitej.

Do tej pory odpowiedzialność prawną ponosił bezpośredni naruszyciel, czyli podmiot,  który bezprawnie używał znaku towarowego w obrocie.

Jednocześnie Dr Zelek przypomina, że według doktryny nakaz wobec pośrednika może obejmować obok działań służących zaprzestaniu naruszeń, także działania mające zapobiegać nowym naruszeniom. Tymczasem polskie przepisy obarczają pośrednika odpowiedzialnością taką, jakby ten był sprawcą naruszeń.

O tym, jak nowela wygląda w praktyce, jeszcze nie wiemy. Minęło zbyt mało czasu od wejścia w życie zmian w prawie, by przekonać się jak funkcjonuje w wyrokach sądowych.

Czy problem realnie może zaszkodzić galeriom?  Zarządcy dużych centrów handlowych nie obawiają się nowych regulacji, gdyż w sieciowych sklepach ryzyko handlu podróbkami niemalże nie istnieje.