Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Raport Tesco: Marnujemy najwięcej warzyw i owoców oraz pieczywadlahandlu.pl - 19 sierpnia 2019 09:43


W roku 2018/19, łączna skala zmarnowanej żywności to 8 946 ton, co oznacza spadek o 12% w porównaniu z minionym rokiem oraz spadek o 41% w odniesieniu do roku 2016/17. Żywność zmarnowana, jako procent sprzedaży to 0,89%, spadek z poziomu 0,92% w roku poprzednim - podaje Tesco Polska.

- W Tesco wierzymy, że żywność nie powinna być marnowana. Jesteśmy dumni z tego, iż jako pierwsza sieć handlowa w Europie Środkowej publikujemy dane dotyczące marnowania żywności. Chcemy wspierać ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), aby do 2030 r. zmniejszyć o połowę skalę marnowania w przeliczeniu na osobę - podaje spółka.

Najważniejsze dane i fakty za rok 2018/19 dla Polski:

- Całkowita suma marnowanej żywności w Tesco w Polsce zmniejszyła się o 12% - z 10 129 ton w roku 2017/18 do 8 946 ton w roku 2018/19. To redukcja o 41% w stosunku do roku 2016/17.  
- Dzięki współpracy z Bankami Żywności, Caritas Polska i lokalnymi organizacjami charytatywnymi, sieć przekazała 3 372 ton nadwyżek żywności ze swoich sklepów i centrów dystrybucji. To ekwiwalent 8 mln posiłków.
- 254 (spośród 350) sklepów w Polsce przekazuje nadwyżki produktów spożywczych organizacjom charytatywnym.

W roku 2018/19, łączna liczba 1 003 675 ton żywności wprowadzonej do sprzedaży wiązała się z 12 356 tonami nadwyżek żywności – produktami nie sprzedanymi klientom.

3 411 ton z tej nadwyżki zostało redystrybuowane poprzez darowizny dla organizacji charytatywnych bądź wykorzystane jako pasza dla zwierząt. Jest to wzrost o 52% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Firma chce, aby do roku 2020 wszystkie sklepy umożliwiły organizacjom charytatywnym odbieranie nadwyżek żywności. - Wiemy, że operacyjne możliwości banków żywności są jedną z barier dalszego rozwoju programu, dlatego testujemy aplikację FoodCloud, by ułatwić proces także mniejszym organizacjom charytatywnym - podaje sieć.