Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Koszty zarządu w Grupie Dino wzrosły o 8,2 mln zł, koszty pracownicze o 102,3 mln złdlahandlu.pl - 20 sierpnia 2019 09:12


Koszty ogólnego zarządu spółki Dino wzrosły o 8,2 mln zł, czyli o 30,3%, do 35,1 mln zł w I pół. 2019 r. w porównaniu z 26,9 mln zł w I pół. 2018 r. Było to spowodowane głównie ekspansją sieci sklepów Grupy (niektóre funkcje administracyjne rosły wraz z ekspansją sieci sklepów).

Łączne koszty według rodzaju wzrosły o 756,9 mln zł, czyli o 30,2%, do 3 265,5 mln zł w I pół. 2019 roku w porównaniu z 2 508,6 mln zł w I pół. 2018 r., głównie w rezultacie wzrostu: wartości sprzedanych towarów i materiałów (o 509,6 mln zł), kosztu świadczeń pracowniczych (o 102,3 mln zł), zużycia materiałów i energii (o 78,9 mln zł) oraz usług obcych (o 31,0 mln zł). Wzrost ten był spowodowany głównie ekspansją sieci oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów.

Koszty świadczeń pracowniczych wzrosły przede wszystkim ze względu na wzrost liczby pracowników Grupy z 14 803 na dzień 30 czerwca 2018 r. do 18 327 na dzień 30 czerwca 2019 r.

Strategia Grupy Dino zakłada m.in. dalszy wzrost poprzez kontynuację szybkiego, organicznego rozwoju sieci sklepów. Udane wdrożenie strategii rozwoju Grupy Dino zależy m.in. od warunków gospodarczych, dostępu do finansowania zewnętrznego, braku niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym, znalezienia i nabycia nieruchomości na akceptowalnych warunkach handlowych, które odpowiadają wymogom stawianym przez Grupę Dino, sprawnego otwierania nowych sklepów, zatrudnienia, wyszkolenia i utrzymania personelu sklepów.

Przychody spółki ze sprzedaży od stycznia do czerwca 2019 r. wyniosły 3,5 mld zł. W tym czasie spółka otworzyła 81 marketów, a także uruchomiła nowe centrum logistyczne i rozpoczęła budowę kolejnego. Dino Polska S.A. na rozwój sieci przeznaczyła w pierwszym półroczu 2019 r. 434 mln zł, o 55,9% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.