Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS pracuje nad poszerzeniem potencjału analitycznego badania cen konsumpcyjnychPAP - 20 sierpnia 2019 09:17


Prowadzone są intensywne prace dotyczące poszerzenia potencjału analitycznego i informacyjnego badania cen konsumpcyjnych - poinformowała rzeczniczka Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Banaszek.

Urząd przypomniał, że obliczanie inflacji ma na celu pomiar zmian cen towarów i usług (CPI - Consumer Price Index) przeznaczanych na cele konsumpcyjne przez tzw. przeciętne gospodarstwo domowe.

"Obecnie prowadzone są intensywne prace ukierunkowane na poszerzenie potencjału analitycznego i informacyjnego badania cen konsumpcyjnych z uwzględnieniem sugestii i propozycji zgłaszanych przez różne grupy użytkowników" - czytamy w komunikacie rzeczniczka GUS Karoliny Banaszek.

Dodano, że etapy procesu produkcji, formuły obliczania wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz zasady weryfikacji rejonów, punktów sprzedaży, listy reprezentantów oraz systemu wag pozostają bez zmian od 20 lat.

Jak podano w informacji GUS, badaniem cen detalicznych objęte są towary nabywane często, np. np. pieczywo, mięso, mleko, sery, warzywa, owoce, gazety, środki do mycia, prania i czyszczenia oraz dobra trwałego użytkowania, kupowane rzadziej, w tym m.in. meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt radiowo-telewizyjny i komputerowy.

Zaznaczono, że badanie cen uwzględnia opłaty ponoszone przez gospodarstwa domowe systematycznie, np. związane z użytkowaniem mieszkania, korzystaniem z nośników energii, komunikacji miejskiej, a także obejmuje usługi kupowane rzadziej, np. turystyczne, w zakresie konserwacji i remontu mieszkania i inne.

Jak wyjaśniono, "lista reprezentantów wykorzystywana do obliczenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, obejmuje wyłącznie towary i usługi konsumpcyjne". Dodano, że "wskaźnik cen konsumpcyjnych nie obejmuje (i nigdy nie obejmował) towarów i usług niekonsumpcyjnych, np. lokomotyw, szyn itp.".

Podkreślono, że lista towarów i usług konsumpcyjnych objętych badaniem cen detalicznych jest corocznie weryfikowana.

"Metodologia badania cen konsumpcyjnych jest dostosowana do standardów międzynarodowych oraz doskonalona na bieżąco od wielu lat w ścisłej współpracy z biurem statystycznym Unii Europejskiej - Eurostat-em. Zasady gromadzenia danych, jak również poszczególnych etapów obliczeń są zharmonizowane z wymaganiami Unii Europejskiej ujętymi w aktach prawnych" - napisano.