Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Jaak Mikkel: 74 gr z każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Cola zostaje w Polscepr, dlahandlu.pl - 21 sierpnia 2019 10:44


Polska to dla nas ważny rynek i nieustannie rozwijamy na nim swoją obecność. Aktualnie aż 92% produktów Coca-Cola sprzedawanych w Polsce jest produkowanych w tutejszych fabrykach, a 74 grosze z każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Cola zostaje w kraju – mówi Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca-Cola Hellenic Bottling Company na Polskę i Kraje Bałtyckie.

W naszych zakładach produkcyjnych nieustannie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, które mają na celu ograniczenie emisji CO2 i zużycia wody oraz energii elektrycznej w procesie produkcji. Robimy to, ponieważ chcemy prowadzić nasz biznes nie w sposób łatwy, lecz zrównoważony i właściwy – dodaje Mikkel.

Coca-Cola opublikowała dane dotyczące wpływu społeczno-ekonomicznego w Polsce
w raporcie zrównoważonego rozwoju za 2018 rok. Przedstawiają one wyniki systemu firm Coca-Cola w Polsce oraz kierunki dalszego rozwoju portfolio i biznesu. Firma podaje że:

- 1 mld zł wyniosą inwestycje Coca-Cola w Polsce między 2012 a 2020 r.
- Łączny wkład Coca-Cola w polską gospodarkę, wraz z podatkami, to 2,95 mld zł rocznie
- 1 miejsce pracy w Coca-Cola wspiera 7 miejsc pracy w innych sektorach gospodarki (łącznie to 16 550 miejsc pracy)
- 63% opakowań Coca-Cola, które trafiły do konsumentów w 2018 roku, zostało zebranych i poddanych recyklingowi. 

Wkład firm Coca-Cola w polskie PKB od lat systematycznie się zwiększa. W 2018 r. wyniósł on 2,95 mld zł, czyli o 35 mln więcej niż w 2016 r. Kwota ta stanowi 0,14% PKB Polski. Ponad 40% z niej, czyli 1,325 mld zł, stanowią podatki, które Coca-Cola rocznie odprowadza do budżetu państwa - podaje spółka.