Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Były prezes Polomarketu pokieruje TXM w restrukturyzacjidlahandlu.pl - 22 sierpnia 2019 09:20


Zarząd TXM w restrukturyzacji podał, że rada nadzorcza powołała do zarządu Tomasza Waligórskiego powierzając mu pełnienie funkcji prezesa.

Tomasz Waligórski będzie sprawował tę funkcję od 21 sierpnia 2019 r.

Tomasz Waligórski uzyskał tytuł Executive MBA na Universidade Católica Portugesa oraz ukończył Advanced Management Program (Insead, Fontainebleau), studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie handlu i sprzedaży detalicznej, które zdobywał w ramach piastowania kluczowych stanowisk kierowniczych m.in. w Jeronimo Martins Polska, POLOmarket, czy Grupa Eurocash.

W latach 2018 – 2019 w firmie Grupo Zahara SGPS w Angoli jako członek zarządu, wiceprezes ds. operacyjnych był odpowiedzialny za logistykę, łańcuch dostaw, sieć sklepów, dział zakupów i importu. Grupa Zahara to sieć hiper (Zahara Comércio)i supermarketów (Nosso Supe) w Angoli.

W latach 2016-2018 w Eurocash S.A. pełnił funkcję dyrektora ds. sieci detalicznej, a następnie jako dyrektor ds. zakupów centralnych odpowiadał za zawieranie umów z największymi dostawcami na rynku hurtowym.

W latach 2013-2015 był prezesem zarządu POLOmarket sp. z o.o.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z Tomaszem Waligórskim. Dla nas oznacza to osiągnięcie kolejnego ważnego etapu w prowadzonej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Powierzamy stery bardzo doświadczonej osobie posiadającej bardzo szerokie kompetencje w branży handlowej, a w szczególności w rozwoju i restrukturyzacji sieci sklepów detalicznych. Nowa osoba dołącza do zespołu w bardzo ważnym dla TXM okresie wdrażania planu naprawczego oraz odzyskiwania potencjału sprzedażowego. Jesteśmy przekonani, że nowy Zarząd doprowadzi w krótkim terminie do pełnej stabilizacji finansowej spółki, a następnie do odbudowania jej rentowności – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji.

Sieć TXM na koniec lipca składała się z 292 sklepów własnych o łącznej powierzchni 72,7 tys. m2., która była o 30 % niższa niż na koniec lipca 2019.
szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę w lipcu 2019 r. wyniosła ok. 18 mln zł, co oznacza spadek o 30 % w porównaniu do lipca roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę wyniosła ok. 146 mln zł tj. o 24 % mniej niż w roku poprzednim.

TXM należy do grupy kapitałowej Redan S.A. Oferta spółki totanie ubrania dla całej rodziny oraz artykuły wyposażenia wnętrz i gospodarstwa domowego. Ponad 60 % asortymentu stanowią produkty z Polski.