Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zarządca złożył spis wierzytelności Grupy Piotr i Paweł, tymczasem sanacja jest umorzonadlahandlu.pl - 22 sierpnia 2019 09:39


Zarządca spółek Piotr i Paweł poinformował, że 21 sierpnia złożył do akt postępowania sanacyjnego spis wierzytelności Grupy Piotr i Paweł w restrukturyzacji. Przypomnijmy, że w XI Wydziale Gospodarczym do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu w Poznaniu, postępowanie sanacyjne wobec tej spółki zostało umorzone.

Spół­ka Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja podała, że ze spisem wierzytelności można się zapoznać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto po wydaniu przez sędziego-komisarza zarządzenia o jego wyłożeniu. Zarządca nie będzie udostępniał spisu wierzytelności w sposób, jaki czynił to przy projekcie spisu.

- W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności - czytamy w ogłoszeniu zarządcy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy saldem wierzytelności wykazanym w państwa księgach rachunkowych a wysokością wierzytelności uwzględnioną na spisie, proszę o weryfikację, czy państwa wierzytelność na dzień otwarcia postępowania była wymagalna. Jeżeli termin płatności wierzytelności przypadał po dniu 12 września 2018, zarządca umieścił w spisie wierzytelności wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe (obecnie 5 %) za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata - głosi komunikat.

14 sierpnia pisaliśmy na naszym portalu, że sąd umorzył postępowanie sanacyjne spółki Grupa Piotr i Paweł.
Komunikat zarządu Grupy Piotr i Paweł głosił wtedy: "Mamy pewność, że przesłanki wskazane w decyzji sądu nie będą wypełnione. Mamy przekonanie, że nasze stanowisko potwierdzi sąd drugiej instancji. Spłata zaległości posanacyjnych przesądza, że postanowienie o umorzeniu postępowania zostanie uchylone. Powyższe postępowanie w żaden sposób nie obejmuje innych spółek z GK Piotr i Paweł – dotyczy wyłącznie spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji - napisano.

W dalszej części komunikatu podano: "Spółka Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji stanowczo podkreśla, że postępowanie sanacyjne pozostaje w mocy i będzie cały czas prowadzone zgodnie z planem. Tak, jak zakładaliśmy, prowadzimy działania związane z dokapitalizowaniem przez inwestora strategicznego i będziemy realizować założony plan spłat wierzytelności. Oznacza to, że wszystkie działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie podkreślamy, że w ramach realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, zaległości planujemy uregulować do końca września br. Tym samym jesteśmy przekonani o pozytywnym zakończeniu postępowania sanacyjnego."