Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sklepy odzieżowe KappAhl zmieniają właścicieladlahandlu.pl - 22 sierpnia 2019 09:52


Firma Mellby Gård AB z siedzibą w Malmö chce przejąć kontrolę nad KappAhl AB z siedzibą w Moelndal. W Polsce KappAhl działa w 16 miastach i ma około 25 sklepów.

Przejęcie wyłącznej kontroli nad KappAhl AB ma nastąpić w drodze publicznej oferty nabycia akcji KappAhl AB przez Mellby Gård AB i ma na celu doprowadzenie do zwiększenia ilości posiadanych przez Mellby Gård AB akcji w KappAhl AB z obecnych ok. 29% do minimum 90% wszystkich akcji.

Mellby Gård AB jest spółką zorientowaną na inwestycje w spółki działające na różnych rynkach (głównie: przemysł, sprzedaż, budownictwo czy usługi) i dalsze zarządzanie takimi spółkami, w tym również w spółki zajmujące się sprzedażą detaliczną odzieży i obuwia (głównie w krajach nordyckich). Działalność Mellby Gård AB obejmuje efektywne zarządzanie ok. 20 spółkami zależnymi i powiązanymi celem zapewnienia ich rozwoju biznesowego i konkurencyjności. W Polsce grupa prowadzi działalność zasadniczo za pośrednictwem swojej spółki zależnej Roxtec Poland sp. z o.o. (w branży uszczelnień i obudowy okablowania i rur) oraz poprzez sprzedaż do odbiorców profesjonalnych odzieży luksusowej marki Oscar Jacobson.

Podmioty z grupy KappAhl AB prowadzą działalność w zakresie sprzedaży odzieży dla kobiet, mężczyzn i dzieci w średnim segmencie. Grupa KappAhl AB zajmuje się projektowaniem, szyciem i następnie sprzedażą swoich produktów. Grupa KappAhl AB posiada ok. 369 sklepów na całym świecie, głównie w krajach nordyckich. W Polsce KappAhl AB posiada szereg spółek zależnych za pomocą których prowadzi swoją działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży i obuwia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Liczba sklepów stacjonarnych KappAhl w Polsce wynosi około 25. Dodatkowo, spółka prowadzi sprzedaż poprzez sklep internetowy.