Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dzisiaj pracownicy Tesco Polska dowiedzą się jakie odprawy im przysługujądlahandlu.pl - 22 sierpnia 2019 10:41


Tesco ogłosi dzisiaj regulamin zwolnień grupowych. Pracę straci ponad 2 tys. ludzi.

20 sierpnia 2019 r., w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie związkowców z władzami Tesco ws. zwolnień grupowych. Strony nie doszły do porozumienia, więc 22 sierpnia 2019 r. Tesco ogłosi regulamin zwolnień grupowych.

"W tym tygodniu zakończyliśmy okres konsultacji w ramach procesu zwolnień grupowych. Celem Tesco jest zminimalizowanie liczby osób opuszczających firmę, więc jeśli to możliwe, Tesco będzie oferować pracownikom, których dotyczy proces alternatywne stanowiska w strukturach.
22 sierpnia, poinformowaliśmy pracowników o szczegółach pakietu oferowanego w ramach procesu zwolnień. Poza świadczeniami wymaganymi przez przepisy prawa dotyczącymi odpraw (1 – 3 miesięczne wynagrodzenia, zależne od stażu pracy), Tesco zaoferuje dodatkowe świadczenie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, zależne m.in. od formy rozwiązania umowy i kryterium obecności w miejscu pracy. Założenia pakietu świadczeń są spójne i ujednolicone dla osób na stanowiskach kierowniczych i niekierowniczych, dla pracowników sklepów i biur - napisało Tesco w oświadczeniu".

 NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że wysokość dodatkowego świadczenia powinna być w jednakowej kwocie dla wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy.

Jak wyjaśniają związki zawodowe, drugim bardzo istotnym powodem dla którego nie doszło do porozumienie jest liczba zwalnianych pracowników.
W opinii "Solidarności" Tesco nie przedstawiło argumentów co do zasadności zwolnienia pracowników podstawowych, w sklepach formatu supermarket i hipermarket kompaktowy.
- Uważamy wręcz, że zwalniając tak liczną grupę pracowników, Tesco działa nie tylko na szkodę pracowników, ale również na szkodę Tesco Polska. Od dawna brakuję rąk do pracy, puste półki to nie tylko wyprzedaż towarów, ale również brak pracowników, którzy na co dzień wykładaliby towar na półki sklepowe. Brakuje także pracowników przy bezpośredniej obsłudze klienta tj. kasjerów oraz pracowników na stoiskach lady, ryby, mięso, sery. Biorąc pod uwagę zarówno dobro pracowników jak i dobro firmy, nie ma zgody "Solidarności", na zwalnianie tak licznej grupy - komunikują związki zawodowe.

Przypomnijmy, w Tesco pracę ma stracić ponad 2 tys. ludzi. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe: stanowiska podstawowe – maksymalnie 1 923 osoby, stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 231 osób.
Zwolnienia odbędą się w terminie 22.08.2019 – 31.10.2019 r.