Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Tarczyński składa ofertę kupna ZM Henryk Kaniadlahandlu.pl - 22 sierpnia 2019 12:18


Zarząd spółki Tarczyński poinformował o złożeniu przez pełnomocnika do nadzorcy sądowego Zakładów Mięsnych Henryk Kania warunkowej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pełnomocnik złożył ofertę 21 sierpnia.

Tym samym zarząd spółki Tarczyński wyraził wstępne zainteresowanie nabyciem aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Decyzja o złożeniu wstępnej warunkowej podyktowana jest planowanym przez firmę rozwojem oraz rozważanym rozszerzeniem jego działalności.
Spółka zainteresowana jest wstępnie przejęciem majątku restrukturyzowanej spółki w sytuacji, w której trwające postępowanie restrukturyzacyjne nie doprowadzi do wypracowania lepszego rozwiązania mającego na celu zaspokojenie jej interesariuszy, w tym głównie jej pracowników i wierzycieli.
Złożona oferta ma charakter wstępny i warunkowy, tzn. jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków zewnętrznych (niezależnych od spółki), typowych dla tego typu transakcji.

Przypomnijmy, że w lipcu Zakłady Mięsne Henryk Kania podpisały dwie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnymi inwestorami branżowymi, którzy zgłosili zainteresowanie dokonaniem inwestycji w spółkę bez wskazania, czy dotyczyć ono będzie dostarczenia kapitału obrotowego, czy innego zakresu inwestycji.

Zakłady Mięsne Henryk Kania od czerwca pozostają w postępowaniu układowym, gdy na skutek braku płynności finansowej były zmuszone wstrzymać produkcję.