Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ruszyły konsultacje projektu dot. rozwoju sztucznej inteligencji w PolscePAP - 22 sierpnia 2019 13:58


Do 9 września potrwają konsultacje społeczne projektu „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027” - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Jej stosowanie przez polskie firmy jest niezbędne do zbudowania silnego rynku wewnętrznego - podkreślono.

"Kluczowym celem polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 2019 - 2027 jest zapewnienie Polsce możliwie istotnego miejsca w gospodarce światowej, która już w chwili obecnej jest, a w najbliższej przyszłości będzie kształtowany przez technologie i zastosowania sztucznej inteligencji" - wskazał resort w komunikacie. Dodano, że stosowanie sztucznej inteligencji przez polskie firmy "jest niezbędne do zbudowania silnego rynku wewnętrznego na rozwiązania AI".

W ramach konsultacji, jak wyjaśniono, resort zbiera propozycje ewentualnych zmian w projekcie lub uzupełnienia go dodatkowymi "danymi istotnymi również ze społecznego lub gospodarczego punktu widzenia".

"Usługi publiczne i komercyjne oraz przemysł muszą być głęboko nasycone danymi, aby wejść w erę sztucznej inteligencji. W ciągu ostatnich lat dane stały się jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, z czynników produkcji XXI wieku. Pozyskiwanie, gromadzenie, analiza, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz stały rozwój algorytmów staje się fundamentalną kompetencją gospodarek i państw" - czytamy w projekcie.

Autorzy dokumentu podkreślają, że Polska, aby zachować zdolność do "suwerennego tworzenia warunków dla odpowiedzialnego rozwoju, budowania dobrobytu obywateli oraz świadomego postępu technologicznego musi inwestować w rozwój sztucznej inteligencji". W przeciwnym wypadku, jak wskazano, straci szanse i potencjał "kreowania rozwoju na swoich warunkach, stając się głęboko zależna od rozwiązań dostarczanych przez zewnętrzne otoczenie gospodarcze".

Według nich istnieje ryzyko, że AI włączona w światową sieć teleinformatyczną "przetransferuje bogactwo lub generowaną lokalnie wartość dodaną do tych krajów lub organizacji ponadgranicznych, które będą potrafiły ją budować i kontrolować najsprawniej".

Jak wyjaśniono w projekcie, misją strategicznej polityki Polski w obszarze sztucznej inteligencji jest wsparcie nauki, badań i rozwoju AI "dla wzrostu innowacyjności i produktywności gospodarki budowanej na wiedzy" czy warunków dla uczciwej konkurencji.

Ma to nastąpić m.in. przez wsparcie przedsiębiorstw "w procesach wytwarzania i komercjalizacji innowacji w obszarze AI, poprzez zamówienia, programy badawcze, programy akceleracyjne, a również poprzez dyplomację technologiczną" - tak, aby w Polsce stopniowo do roku 2025 mogło powstać ponad 700 firm budujących AI. Zwrócono też uwagę na wprowadzenie mechanizmu wsparcia badań, rozwoju i innowacji AI.

Projekt "Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 - 2027", został wypracowany przez międzyresortowy zespół analityczno-redakcyjny Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, ustanowiony na podstawie memorandum zawartego w dniu 26 lutego 2019 r. przez Ministra Cyfryzacji, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju.