Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ZM Henryk Kania skarży się do KNF. Oferta Tarczyńskiego nie spotkała się z aprobatą zarządudlahandlu.pl - 23 sierpnia 2019 09:19


ZM Henryk Kania złożyły w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie potencjalnego naruszenia przez Tarczyński S.A. przepisów dot. manipulacji cenami instrumentów finansowych.

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania podał, że w związku z publikacją przez spółkę Tarczyński  raportu, w którym firma poinformowała o złożeniu warunkowej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz o wyrażeniu wstępnego zainteresowania nabycia aktywów, spółka ZM Henryk Kania złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie potencjalnego naruszenia przez Tarczyński S.A. przepisów dot. manipulacji cenami instrumentów finansowych.

- Emitent zaprzecza (ZM Henryk Kania-red.), jakoby pismo Tarczyński S.A. z dnia 21 sierpnia 2019 r. stanowiło ważną warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ramach toczącego się przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego przez Emitenta zarząd nad spółką oraz jej majątkiem sprawuje jej zarząd. Ewentualne oferty nabycia aktywów należących do spółki powinny być kierowane do zarządu spółki, a nie do nadzorcy sądowego. W przeciwnym razie takie oferty nie mogą wywoływać żadnych skutków prawnych. Stan prawny jest znany firmie Tarczyński S.A.
Spółka nie może się również zgodzić ze stwierdzeniem z raportu bieżącego, jakoby trwające obecnie postępowanie restrukturyzacyjne nie prowadziło dotychczas do wypracowania rozwiązania, które mogłoby skutecznie i w największym stopniu zaspokoić interesariuszy. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zarządzeniem z dnia 31 lipca 2019 r. przedłużył nadzorcy sądowemu termin na złożenie planu restrukturyzacyjnego do dnia 30 sierpnia 2019 r. Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym nr 37/2019 z 6 sierpnia 2019 r. Na obecnym etapie informowanie o planach sprzedaży przedsiębiorstwa spółki jest bezzasadne. Spółka nie podjęła ostatecznych decyzji dotyczących kierunku dalszych działań restrukturyzacyjnych i sposobu zaspokojenia wierzycieli w ramach układu. Rozważane są obecnie różne możliwości, tak żeby w jak największym stopniu zaspokoić wierzycieli spółki. Emitent prowadzi obecnie intensywne prace mające na celu odbudowę wolumenu produkcji i dostaw wyrobów do głównych odbiorców poprzez wydzierżawienie spółce celowej majątku produkcyjnego zlokalizowanego w zakładzie w Goczałkowicach-Zdroju. Koncepcja ta była przedstawiana przez spółkę na Radzie Wierzycieli w dniu 30 lipca 2019 r., o czym spółka informowała szczegółowo w raporcie bieżącym nr 36/2019.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz fakt, że na sprzedaż aktywów spółki wyrazić zgodę może wyłącznie zarząd emitenta, i to po uzyskaniu stosownej zgody ze strony akcjonariuszy spółki oraz Rady Wierzycieli, raport bieżący opublikowany przez Tarczyński S.A. uznać należy uznać za niezgodny z faktami, a informacje dotyczące spółki, co najmniej nieprecyzyjne.  Emitent stoi na stanowisku, że opublikowanie raportu bieżącego powoduje wywołanie w opinii publicznej mylnego wrażenia, że postępowanie restrukturyzacyjne będzie umorzone, a następnie zostanie dokonana sprzedaż przedsiębiorstwa. Prowadzi to wprowadzenia uczestników rynku, inwestorów oraz opinii publicznej w błąd na temat prawnego charakteru złożonej „oferty”. Obecnie bowiem trwa postępowanie restrukturyzacyjne, nie ma więc możliwości rozpatrywania oferty zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego (...).  Manifestowanie rzekomej „oferty” w sytuacji, w której nie wiadomo jeszcze, czy w ogóle przewidziana jest sprzedaż jest co najmniej przedwczesne, o ile nie ma na celu wprowadzenia w błąd wierzycieli i akcjonariuszy spółki - czytamy w oświadczeniu spółki ZM Henryk Kania.

Firma ZM Henryk Kania została założona w 1990 roku. Zakłady oferują szeroki wachlarz produktów z obszaru marek własnych i prywatnych. Głównymi odbiorcami jej produktów są sieci handlowe w kraju i za granicą, m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, E-Leclerc, Intermarché, Kaufland, Lidl, Makro, Netto oraz Żabka.

Od marca 2012 roku akcje ZM Henryk Kania są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.