Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w sklepach Aldi w Polsce to 33,7 proc.dlahandlu.pl - 23 sierpnia 2019 10:07


W 2018 r. udział kobiet względem wszystkich osób zatrudnionych w Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord wynosił prawie 67 procent, w kadrze kierowniczej było to 28 procent, a prawie co drugi sklep jest kierowany przez kobietę. W Polsce udział kobiet na stanowiskach kierowniczych niestety maleje i w ubieglym roku wynosił 33,7 proc.

- W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 120 narodowości. (...) W 2018 r. udział kobiet względem wszystkich osób zatrudnionych wynosił prawie 67 procent, w kadrze kierowniczej było to 28 procent, a prawie co drugi nasz sklep jest kierowany przez kobietę. Postrzegamy to jako potwierdzenie obranej przez nas drogi obsadzania stanowisk kierowniczych, iż wyraźnie stawiamy na indywidualne osiągnięcia. Oczywiście pracownicy ALDI niezależnie od płci są sprawiedliwie wynagradzani na podstawie swoich osiągnięć - podaje Aldi w swoim raporcie ewaluacyjnym.

W Polsce udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w 2016 r. wynosił 40,3 proc., rok później 36,7 proc., a w 2018 r. 33,7 proc.

Od czterech lat sieć we wszystkich krajach realizuje jasną strategię modernizacyjną, która polega na przebudowach sklepów oraz dostosowaniu asortymentu. Niesie ona ze sobą również zmiany dla pracowników ALDI Nord. Praca
- Działów personalnych jest odpowiednio kształtowana. W 2018 r. głównie skoncentrowaliśmy się na rozwoju kadr kierowniczych i młodych kadr. Treści zostały wybrane przy uwzględnieniu wyników ankiet przeprowadzonych wśród pracowników we wszystkich krajach w 2017 r. i obejmują zagadnienia z zakresu kierowania, zarządzania czasem, samodzielności, komunikacji oraz szacunku i uczciwości. Przykładowo w 2018 r. w ALDI Holandia zostało przeszkolonych 80 procent kierowników sklepów i 100 procent pracowników wyższego szczebla zarządzania. Również w Niemczech 100 procent pracowników wyższego szczebla zarządzania oraz kierownictwa uczestniczyło w szkoleniach, takich jak np. konferencje z zakresu zarządzania. W 2018 r. szkolenia dla kadry kierowniczej były oferowane także w Belgii, Francji, Danii, Polsce, Portugalii i Hiszpanii. W zależności od kraju pozostałymi tematami szkoleń był rozwój pracowników, ochrona danych, zgodność z normami (Compliance) czy rekrutacja - podaje spółka.