Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dyrektor Tesco: Chcę podziękować pracownikom za wszystko co robili dla naszych klientówmojetesco.pl - 23 sierpnia 2019 10:33


Opierając się na przepisach prawa, chcemy zapewnić, że wszystkie osoby, które zakończą pracę w Tesco w ramach procesu zwolnień grupowych, otrzymają odpowiednie wsparcie, w tym także dodatkowe świadczenie ze strony pracodawcy. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, którzy opuszczą naszą firmę, za wszystko, co robili dla naszych klientów przez minione miesiące i lata - pisze Martin Behan, dyrektor zarządzający sieci Tesco w Polsce w serwisie mojetesco.pl

Martin Behan, dyrektor zarządzający sieci Tesco w Polsce, przygotował wiadomość dla pracowników Tesco Polska w związku z zakończeniem etapu konsultacji w procesie zwolnień.

- (...) chcemy zapewnić pełne wsparcie dla osób, które w wyniku zmian zmieniają swoje stanowiska pracy lub opuszczają naszą firmę. Jak zawsze w takich przypadkach, priorytetem dla nas pozostaje zminimalizowanie liczby osób, które zakończą pracę w Tesco. Jeśli tylko będzie to możliwe, chcemy oferować pracownikom inne stanowiska w naszych strukturach.
Opierając się na przepisach prawa, chcemy zapewnić, że wszystkie osoby, które zakończą pracę w Tesco w ramach procesu zwolnień grupowych, otrzymają odpowiednie wsparcie, w tym także dodatkowe świadczenie ze strony pracodawcy. (...) - czytamy w liście.

Martin Behan przekazał szczegóły dotyczące świadczeń przysługujących zwalnianym pracownikom.

- Kluczowe punkty regulaminu dotyczą odpraw, których wysokość, zgodnie z prawem, zależna jest od stażu pracy – oraz dodatkowego świadczenia, wypłacanego w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron i 100% obecności, zgodnie ze szczegółami regulaminu. Koleżanki i koledzy, którzy zostaną objęci procesem, a nabędą prawa do świadczenia jubileuszowego do końca roku kalendarzowego, również otrzymają to świadczenie. Założenia pakietu świadczeń są spójne i ujednolicone dla osób na stanowiskach kierowniczych i niekierowniczych, dla pracowników sklepów i biur. Dla koleżanek i kolegów będziemy również oferować wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy. Mam nadzieję, iż wsparcie to pomoże koleżankom i kolegom przejść przez trudny okres zmian. Chciałbym także podziękować wszystkim osobom, którzy opuszczą naszą firmę, za wszystko, co robili dla naszych klientów przez minione miesiące i lata - podsumowuje dyrektor Tesco Polska.

Poza świadczeniami wymaganymi przez przepisy prawa dotyczącymi odpraw (1 – 3 miesięczne wynagrodzenia, zależne od stażu pracy), Tesco zaoferuje dodatkowe świadczenie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, zależne m.in. od formy rozwiązania umowy i kryterium obecności w miejscu pracy.

 Przypomnijmy, Tesco postanowiło skoncentrować swoje działania w Polsce na formatach mniejszych sklepów, które notują lepsze wyniki. Decyzja ta oznacza przebudowę największych hipermarketów w Polsce do formatu tzw. hipermarketu kompaktowego, który funkcjonował będzie obok istniejącego formatu supermarketów. Poza przebudowami, Tesco potwierdziło, iż jest na etapie finalizacji umów sprzedaży 8 dużych hipermarketów. Działania sieci oznaczają również zwolnienia