Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zmiany w radzie nadzorczej TXMdlahandlu.pl - 29 sierpnia 2019 09:52


Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji poinformował, że 28 sierpnia br. otrzymał oświadczenie od akcjonariusza 21 Concordia 1 Sarl dotyczące zmian w składzie rady nadzorczej spółki.

Concordia 1 Sarl odwołała dotychczasowego członka rady nadzorczej Bogusława Bartczaka oraz powołała w skład rady Zenona Dąbrowskiego w ramach kadencji 2018-2021.

Zenon Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia o kierunku menedżerskim na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. Posiada tytuł biegłego rewidenta.

Karierę zawodową rozpoczynał w roku 1993 w Pekao S.A. jako Pracownik Departamentu Skarbca Centralnego. W latach 1993–1998 był zatrudniony w Arthur Andersen w dziale Audytu, a następnie w dziale Doradztwa Inwestycyjnego. W roku 1999 w GTS (Pronet Communications) zajmował stanowisko Menedżera ds. Planowania Strategicznego. W latach 1999-2008 w funduszu private equity DBG Eastern Europe zatrudniony jako Menedżer Inwestycyjny/Dyrektor Inwestycyjny, od roku 2008 w funduszu ARX Equity Partners jako Dyrektor Inwestycyjny, a od 2012 roku dodatkowo jako CFO wszystkich funduszy zarządzanych przez ARX. Od czerwca 2018 roku w 21 Concordia LP jako Dyrektor Inwestycyjny/CFO. Był członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu Ergis S.A. Zasiada również w organach spółek pozagiełdowych.