Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Niemal połowa polskich firm będzie szukać pracowników rozumiejących technologię AIPAP - 4 września 2019 12:22


Niemal połowa polskich firm uczestniczących w badaniu IDC podkreśliła, że w przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników znających technologię sztucznej inteligencji (AI). Z podobną opinią zgadza się 32 proc. podmiotów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Jednocześnie badanie pokazało, że firmy w Polsce mają trudności w znalezieniu i pozyskaniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi. 63 proc. polskich menedżerów potwierdza wzrost zapotrzebowania na stanowiska, które wymagają szerokiego użycia systemów i aplikacji informatycznych. Szczególny popyt na nowych pracowników występuje w firmach, które wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Z raportu IDC wynika, że największe braki umiejętności cyfrowych występują w obszarze zastosowania chmury obliczeniowej, cyfrowego bezpieczeństwa, dostosowania wymagań biznesowych i IT oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Brak pracowników o wysokich umiejętnościach cyfrowych w szczególności dotyka obszarów działań operacyjnych, finansów oraz sprzedaży.

Ponad 90 proc. polskich menedżerów biorących udział w badaniu zgodziło się ze stwierdzeniem, że cyfryzacja ma znaczenie dla ich organizacji. Jednocześnie tylko 11 proc. przyznało, że ma gotową strategię cyfrowej transformacji i może pochwalić się zaawansowanym poziomem jej realizacji. Wysoka świadomość potrzeb w zakresie cyfrowej transformacji, przy stosunkowo niskiej skali jej wdrożenia, rodzi duży popyt na pracowników posiadających nie tylko zaawansowane, ale również podstawowe umiejętności cyfrowe. 60 proc. uczestników badania spodziewa się wzrostu zatrudnienia właśnie na takich stanowiskach.

Wraz z podniesieniem umiejętności cyfrowych pracowników, menedżerowie oczekują konkretnych korzyści dla rozwoju swojej działalności. Niemal 40 proc. respondentów spodziewa się zwiększenia efektywności procesów operacyjnych i biznesowych, a 36 proc. wskazuje wprost na wzrost przychodów z tego tytułu. Podobny odsetek ankietowanych zwrócił uwagę na podniesienie konkurencyjności firmy, a niemal jedna trzecia upatruje nowych okazji biznesowych wraz z podniesieniem kompetencji cyfrowych swojego zespołu.

Analitycy IDC wskazują, że prawdopodobne upowszechnienie AI ma znaczący wpływ na ogólny popyt na pracowników posiadających umiejętności cyfrowe, nie tylko te związane ze sztuczną inteligencją. Prawdopodobne jest, że dalsze stosowanie AI pogłębi niedopasowanie popytu i podaży umiejętności cyfrowych. Podmioty, które przyjęły już niektóre rozwiązania oparte na AI, znacznie częściej zgłaszają problem z pozyskaniem pracowników (20 proc. wskazań), w porównaniu z tymi, które wciąż nie rozpoznały tej technologii (10 proc. wskazań).

W badaniu IDC zleconym przez koncern Microsoft wzięły udział 702 podmioty zatrudniające ponad 10 pracowników. Przebadano firmy z Czech, Grecji, Węgier, Polski, Rumunii i Rosji w marcu i kwietniu 2019 roku.