Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółka Miraculum ma umowę z siecią Douglasdlahandlu.pl - 5 września 2019 15:14


Zarząd Miraculum S.A. poinformował o zawarciu umowy handlowej zawartej z Douglas Polska Sp. z o.o. w przedmiocie sprzedaży produktów marki CHOPIN klasy Premium w sieci Douglas.

Umowa została zawarta na czas określony z możliwością jej corocznego automatycznego przedłużania na kolejne lata kalendarzowe. Umowa przewiduje trzymiesięczny okres wypowiedzenia - podano w komunikacie.

Jak informuje Miraculum, umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie zarządu, działania mające na celu dystrybucję produktów spółki marki CHOPIN klasy Premium przez Douglas Polska – renomowaną sieć perfumerii w Polsce - mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki.

Miraculum podało również o umowie zawartej ze spółką Poczta Polska S.A. w przedmiocie sprzedaży komisowej w placówkach Poczty Polskiej S.A. produktów Spółki. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 roku, a ze względu na skalę prowadzonej przez Pocztę działalności oraz powszechność jej placówek może znacząco wpłynąć na poprawę wyników finansowych Miraculum.