Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Konsolidacja sieci Bartek winduje przychody spółki Wojasdlahandlu.pl - 6 września 2019 08:44


Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową Wojas S.A. w sierpniu 2019 roku wyniosła 24 697 tys. zł i była wyższa o 46,7 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 roku, a bez uwzględnienia konsolidacji z Bartek S.A. przychody były wyższe o 14,8 proc.

W okresie styczeń – sierpień 2019 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 169 402 tys. zł i była wyższa o 22,7 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, a bez uwzględnienia konsolidacji z Bartek S.A. przychody były wyższe o 10,2 %.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w sierpniu 2019 roku wyniosły 14 396 tys. zł i były wyższe o 7,9 % od przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 roku. Narastająco, w okresie styczeń – sierpień 2019 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 128 509 tys. zł i były wyższe o 12,3 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, a bez uwzględnienia konsolidacji z Bartek S.A. przychody te były wyższe o 6,7 % - czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy: 21 lutego 2019 r. Wojas zawarł z Bartek S.A. oraz z jej jedynym akcjonariuszem warunkową umowę inwestycyjną, na mocy której Wojas ma prawo objąć do 56 proc. udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 

Strony umowy zawarły umowę celem osiągnięcia lepszych efektów synergii poprzez wzajemną współpracę w obszarach: sprzedaży e-commerce, poszerzeniu oferty towarowej w sklepach stacjonarnych, zwiększeniu sprzedaży eksportowej na rynki wschodnie, tańszych zakupach surowcowych, lepszemu wykorzystaniu istniejących zasobów produkcyjnych, obniżeniu kosztów najmu w centrach handlowych i ogólnego zarządu, co pozwoli do wzrostu wartości obu podmiotów.

Bartek S.A. zajmuje się produkcją i sprzedażą obuwia dziecięcego pod marką Bartek.