Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lidl Polska: Ponad 7 proc. udział w rynku, 17 tys. pracowników i obrót na poziomie 18 mld złdlahandlu.pl - 9 września 2019 12:33


Pod koniec lutego 2019 r. Lidl miał w Polsce 673 sklepy, a jego udział w rynku wynosił 7,2%. W ciągu ostatnich 2 lat obrotowych firma otworzyła 64 nowe sklepy. W roku obroto­wym 2019/2020 planuje otworzyć 40 kolejnych. Firma podaje, że zatrudnia 17 561 osób na umowę o pracę, a wynagrodzenia dla pracowników w roku obrotowym 2018/2019 wyniosły 839 814 300 zł.

Od lutego do września sieć uruchomiła 17 placówek. Oznacza to, że do sieci należy obecnie 690 sklepów.

Lidl Polska wydał swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju. Podsumowuje w nim działalność firmy w dwóch ostatnich latach obrotowych: od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r.

- (...) Jesteśmy siecią sklepów spożywczych i naszym głównym celem jest zawsze oferowanie wysokiej, powtarzalnej jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialne kształtowanie asortymentu oraz przeciwdziałanie marnowaniu zasobów. Oczywiście na tym nasza odpowiedzialność się nie kończy. W Lidlu wiemy, że to zespół jest naszą siłą. Dla wszystkich obecnych i przyszłych pracowników chcę, abyśmy byli najlepszym możliwym pracodawcą – liderem rynku, promującym odpowiedzialną społecznie politykę wynagrodzeń, rozwoju oraz równości płacowej - pisze we wstępie raportu Maksymilian Braniecki, prezes Lidl Polska.

Lidl jest jedną z dużych sieci han­dlowych działających w Polsce. Pod koniec lutego 2019 r. klien­ci tej marki korzystali z 673 sklepów na terenie całego kraju, a udział sieci w rynku wynosił 7,2%. W ciągu ostatnich 2 lat obrotowych firma otworzyła 64 nowe sklepy. W roku obroto­wym 2019/2020 planuje otworzyć 40 kolejnych sklepów. Obrót netto firmy w roku obrotowym 2018/2019 to 18,3 mld zł (16,1 mld zł rok wcześniej).

W lutym 2019 r. firma zatrudniała 17 561 osób na umowę o pracę: 13 552 kobiet i 4009 mężczyzn.To o 13% więcej niż w roku poprzednim. Większość z pracowników to osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Najstarszy pracownik Lidl Polska ma 68 lat, najmłodszy 18 lat. Wynagrodzenia dla pracowników w roku obrotowym 2018/2019 wyniosły 839 814 300 zł.

- Uważamy, że największą wartością naszej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego naszym pracownikom, za ich wkład w rozwój firmy, oferuje-my atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz szansę na ciekawą karierę. Priorytetem są dla nas awanse wewnętrzne i docenianie osób już zaangażowanych. Jednak o pozycji na rynku pracy w Polsce decyduje nie tylko atrakcyjne – wyższe od średnich zarobków w handlu – wynagrodzenie, ale również szereg dodatkowych świadczeń i benefitów. Nasi pracownicy objęci są bezpłatną prywatną opieką medyczną, otrzymują także bony i paczki świąteczne oraz bony okolicznościowe. Lidl Polska od wielu lat realizuje politykę równego traktowania pracowników – niezależnie od płci – pensje są standardowo równe dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Chcąc zwrócić uwagę na kwestię równości płac i wyróżnić firmy, dla których zagadnienie to jest równie istotne, Lidl Polska wraz z międzynarodową firmą doradczą Korn Ferry ustanowiły nagrodę LIDL FAIR PAY. Celem tej wyjątkowej nagrody, jest wyróżnienie oraz ich zachęcanie i motywowanie do stosowania jednakowej polityki płacowej - pisze w raporcie Wolfgang Hennen Członek Zarządu Lidl Polska.

Poziom rotacji pracowników Lidl w roku obrotowym 03.2018–02.2019 to 19 proc. 55 proc. awansów w Lidl Polska to awanse wewnętrzne.

Rozpoczynający pracę w Lidlu pracownik magazynu obsługujący wózek widłowy otrzymuje pensję w wysokości 4050 zł brutto. Po trzech latach pracy jego wynagrodzenie rośnie do 4900 zł brutto. Nowy pracownik sklepu otrzymuje od 3100 do 3850 zł brutto. Po dwóch latach jego wynagrodzenie wzrasta do 3450 zł brutto w małych miejscowościach i do 4350 zł brutto w aglomeracjach

Lidl Polska należy do międzynarodowej Grupy Schwarz, która posiada niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Lidl jest obecny w 32 krajach, w 29 z nich posiada 160 centrów dystrybucyjnych i 10 800 sklepów oraz zatrudnia 287 tysięcy pracowników.