Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Instytut Turystyki w Krakowie pomoże zwalnianym pracownikom Tescodlahandlu.pl - 10 września 2019 09:52


Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. oferuje bezpłatnie kompleksowe wsparcie dla zwalnianych pracowników sieci Tesco, poprzez udział w projekcie outplacementowym "Siła kompetencji".

Pracownikom, którzy są przewidziani do zwolnienia Instytut chce zapewnić następujące wsparcie:
sfinansowanie szkoleń zawodowych wraz z wypłatą stypendium szkoleniowego i zwrotem kosztów dojazdu; organizację staży zawodowych (4 m-ce) wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na staż i kosztami opieki nad osobą zależną; organizację zatrudnienia subsydiowanego; wsparcie pośrednika pracy – poszukiwanie nowego zatrudnienia, pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego; dodatek relokacyjny; poradnictwo zawodowe; wsparcie pośrednika pracy oraz wsparcie psychologa i coacha.

O szkoleniach poinformował związek zawodowy działający w Tesco Polska. Więcej informacji na stronach Instytutu (http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji).

Przypomnijmy, w Tesco pracę ma stracić ponad 2 tys. ludzi. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe: stanowiska podstawowe – maksymalnie 1 923 osoby, stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 231 osób.

Zwolnienia odbywają się w terminie 22.08.2019 – 31.10.2019 r.