Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dotychczas wdrożono w życie 24 przepisy według sugestii przedsiębiorcówdlahandlu.pl - 10 września 2019 11:19


Za pośrednictwem formularza online Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w ramach inicjatywy Głos Przedsiębiorcy, każdy przedsiębiorca może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów oraz merytorycznie analizowane i przekazywane do prac legislacyjnych. Dotychczas dzięki inicjatywie zgłoszono 265 propozycji zmian w przepisach, z czego 24 wdrożono w życie. Konsultowanych w sumie było 49 propozycji, z których 10 jest obecnie w fazie konsultacji międzyresortowych.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć siedmiu kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców oraz inwestowanie w Polsce. Rzecznik MŚP deklaruje włączenie się we współpracę z poszczególnymi resortami w zakresie wdrażania zgłoszonych pomysłów.

Współpracę w zakresie inicjatywy Głos Przedsiębiorcy zawiązały: Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawiązały. W ramach inicjatywy rolą Rzecznika MŚP będzie wsparcie zgłoszonych pomysłów oraz promocja Głosu Przedsiębiorcy w środowisku biznesowym.