Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przyszłość żywności: Druk 3D, edycja genów, białko pochodzenia roślinnego i spersonalizowane odżywianiedlahandlu.pl - 11 września 2019 13:49


Przy dostępnych zasobach i kurczeniu się gruntów ornych rolnicy stoją w obliczu trudnej sytuacji – w jaki sposób mogą wyżywić rosnącą i zurbanizowaną ludność bez dalszego niszczenia planety? Kluczem jest technologia - to wniosek z raportu UBS.

ONZ szacuje, że do 2050 r. rolnicy będą musieli wyprodukować o 50–60% więcej żywności z powodu rosnącej liczby ludności i zwiększających się dochodów. Produkcja żywności na całym świecie odpowiada za 40% użytkowania gruntów, 30% emisji gazów cieplarnianych i 70% zużycia słodkiej wody.

Gwałtowny rozwój klasy średniej i wzrost wymagań konsumentów odnośnie przejrzystych zasad, jak i alternatywnych środków odżywczych wymuszają na branży wprowadzanie zmian. Branża rolnicza jest niezwykle wrażliwa na zmiany temperatur i dostępności wody. Zmiany klimatyczne pogłębiają wszelkie problemy, gdyż przede wszystkim osłabiają odporność roślin uprawnych.

Postępy technologiczne i ich rozpowszechnienie w różnych branżach stopniowo wprowadzają nową falę innowacji związanych z produkcją żywności.

Edycja genów, białko pochodzenia roślinnego, druk 3D żywności i spersonalizowane odżywianie mogą sprawić, że żywność stanie się znacznie zdrowsza i bardziej zrównoważona.
Rolnictwo pionowe, żywność hodowana w laboratorium i akwakultura alg oraz elementy czwartej rewolucji przemysłowej (duże zbiory danych, Internet przedmiotów, sztuczna inteligencja) mogą zmniejszyć zużycie zasobów, zwiększyć plony i poprawić odporność upraw.

Blockchain, czyli technologia rejestrów rozproszonych, aplikacje służące dostarczaniu żywności, Internet przedmiotów, biologiczne tworzywa sztuczne mogą zmniejszyć stopień marnotrawstwa żywności, poprawić pochodzenie, ograniczyć ryzyko oszustw i zwiększyć poziom identyfikowalności.