Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wojas na plusie po I półroczudlahandlu.pl - 12 września 2019 09:01


W I półroczu br. przychody netto ze sprzedaży spółki Wojas S.A. wyniosły 122 934 tys. zł wobec 104 853 tys. zł w analogicznym okresie ub.r.  Zysk netto to 1 944 tys. zł, rok temu po pierwszych sześciu miesiącach spółka miała stratę w wysokości 1 599 tys. zł.

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne po I półroczu 2019 r. wyniosły 1 584 tys. zł i dotyczą m.in.: nowych salonów i modernizacji istniejących w Polsce – 582 tys. zł; samochodów – 480 tys. zł; maszyn produkcyjnych – 133 tys. zł.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. jest produkcja i sprzedaż obuwia. Głównym obszarem geograficznym jest sprzedaż krajowa. Udział tej sprzedaży w sprzedaży ogółem w I półroczu 2019 r. wyniósł 92,6%. Głównym odbiorcą spółki są konsumenci (sprzedaż detaliczna). Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w I półroczu 2019 r. wyniósł 79,6%.