Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ponad 4 mld zł przychodów LPP w I półroczudlahandlu.pl - 12 września 2019 09:12


Grupa LPP osiągnęła w I półroczu br. przychody w wysokości 4,04 mld zł wobec 3,63 mld zł po pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 90 mln zł.

Na koniec II kw. 2019 roku GK LPP SA dysponowała 1752 sklepami w 24 krajach o łącznej powierzchni 1134,3 tys. mkw.

Największe nominalne wzrosty sprzedaży w I półroczu 2019 roku wygenerowało Sinsay. Wynik ten marka uzyskała dzięki konsekwentnemu rozwojowi powierzchni (otwarcia nowych salonów) oraz kolekcjom, które spotkały się z uznaniem klientek.
Największe dynamiki sprzedaży w I półroczu 2019 roku zanotowały: marka Sinsay, dzięki udanej kolekcji i dynamicznemu rozwojowi powierzchni oraz marka House, dzięki kontynuacji poprawy kolekcji r/r.
Marki: Reserved, Mohito i Cropp w I półroczu 2019 roku wygenerowały więcej przychodów z zagranicy niż z kraju.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w I półroczu 2019 roku wzrosły o 5,7%, zaś w II kwartale 2019 roku o 1,3%.
W I półroczu 2019 roku wszystkie marki pokazały dodatnie LFL. Najwyższe wzrosty w salonach porównywalnych zanotowała marka House (dwucyfrowe) i Sinsay. Wysokie LFL marki House pokazują sukces podjętych we wcześniejszych kwartałach działań nad poprawą kolekcji tej marki.
W okresie sprawozdawczym najwyższe (dwucyfrowe) LFL odnotowały salony na Litwie, w Rumunii, na Ukrainie, salon w Wielkiej Brytanii oraz salony w Rosji i Niemczech.

W I półroczu 2019 roku GK LPP osiągnęła ze sprzedaży internetowej 450 mln zł przychodów, tj. 45,6% więcej niż przed rokiem. Wzrost ten został osiągnięty dzięki rozwojowi e-sklepów poza Polską, wydatkom na marketing oraz zmianie zachowań klientów z Polski (sklepy częściowo zamknięte w niedziele).
Przychody internetowe w I półroczu 2019 roku stanowiły 11,1% sprzedaży GK oraz 12,5% przychodów Polski. Około 56% sprzedaży w kanale internetowym wygenerowane było przez sprzedaż w kraju.