Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Auchan patronuje klasom cukierniczym. Liczy na przyszłych pracownikówdlahandlu.pl - 12 września 2019 16:40


30 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Piasecznie i Auchan Retail Polska. Dotyczy ona objęcia patronatem 6 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczących się w tej szkole. Podejmą oni naukę zawodu cukiernik. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym.

 

Od trzech lat Auchan Polska otwiera klasy patronackie w całej Polsce, by zwiększyć skuteczność kształcenia zawodowego, pozyskać młodzież do praktycznej nauki zawodów, na które jest i będzie zapotrzebowanie na rynku pracy oraz wykształcić potencjalnych młodych pracowników, którzy trwale zwiążą swoją karierę z Auchan. Trzyletnia współpraca ze Szkołami Branżowymi pozwoliła uczyć w zawodach: sprzedawca, piekarz i cukiernik 71 uczniów w 11 sklepach w całej Polsce.