Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pod jakim logo będą sprzedawane produkty z zakładów Henryka Kani?dlahandlu.pl - 13 września 2019 10:27


Problemy Zakładów Mięsnych Henryk Kania i pojawiający się na horyzoncie spór o używanie znaku towarowego „Henryk Kania” wykorzystującego imię i nazwisko założyciela firmy Henryka Kanię rozgrzał dyskusję czy Henryk Kania może zakazać przyszłemu właścicielowi firmy korzystania z tego znaku towarowego, powołując się na ochronę prawną swojego imienia i nazwiska.

- Rejestracja znaku towarowego stwarza tylko uprawnienie formalne do zakazywania innym jego używania. Oznacza to, że sąd cywilny ma prawo ocenić, czy sposób korzystania z takiego znaku towarowego będzie naruszać wcześniejsze prawa innych osób. W przypadku pozytywnej odpowiedzi sąd może zakazać używania zarejestrowanego znaku towarowego - ocenia Paweł Siekierzyński, adwokat, partner w kancelarii SK+, zajmującej się sprawami z zakresu własności intelektualnej.

- Nie ulega wątpliwości, iż nazwisko Henryka Kani jest jego dobrem osobistym podlegającym ochronie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Do naruszenia dochodzi wtedy, gdy dobro osobiste jest zagrożone cudzym działaniem i jest to działanie bezprawne. To, jak Henryk Kania wykaże naruszenie swoich dóbr osobistych przez podmiot używający zarejestrowanego znaku towarowego wykorzystującego jego imię i nazwisko i przekona do tego sąd pozostaje kwestią otwartą - zauważa Paweł Siekierzyński.

Można było jednak tej dyskusji uniknąć chociażby poprzez wcześniejsze powołanie odrębnego podmiotu, który skupiałby prawa własności intelektualnej i nimi zarządzał. Tego typu rozwiązania prawne w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej (znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, patentami, etc.), choć popularne i dobrze znane na zachodzie, nie są zbyt często doceniane przez rodzimych przedsiębiorców. Gdyby w tym przypadku zadbano o takie rozwiązanie, prawa do znaku pozostałyby przy Henryku Kani - podsumowuje adwokat.