Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Inflacja w sierpniu wniosła 2,9 proc. rdrdlahandlu.pl - 13 września 2019 10:55


Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 1,0% i spadku cen towarów – o 0,3%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9% (w tym usług – o 4,3% i towarów – o 2,3%).

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział wydatków w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mają żywność i napoje bezalkoholowe (24,89%) oraz towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkania lub domu i nośniki energii (19,17%).