Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ZM Henryk Kania wnioskują o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnegodlahandlu.pl - 13 września 2019 20:05


Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji złożyły wniosek w Sądzie o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy Cedrob SA lub Tarczyński SA.

Jak podała spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania, 12 września 2019 r. zarządca został poinformowany, iż spółka (reprezentowana przez jej zarząd) wystąpiła w dniu 12 września 2019 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z wnioskiem o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy Cedrob S.A. lub Tarczyński S.A.

Pismo obejmujące ww. informację oraz kopię wniosku złożono również do wiadomości Przewodniczącego Rady Wierzycieli.