Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W sierpniu upadłość ogłosiły 42 firmypr - 17 września 2019 14:29


W sierpniu upadłość ogłosiły 42 firmy, co oznacza spadek o 4,5 proc. w porównaniu z lipcem i spadek o 16 proc. wobec sierpnia ubiegłego roku - podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Dodano, że liczba rozpoczętych restrukturyzacji wyniosła 38, a więc o 5,6 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 28,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

- Niezmiennie negatywnie na prowadzenie biznesu w Polsce oddziałuje otoczenie międzynarodowe, w tym przede wszystkim słabnąca koniunktura u naszych głównych partnerów handlowych ze strefy euro. Utrzymują się też czynniki niepewności w postaci brexitu i relacji handlowych USA-Chiny, co wpływa niekorzystnie na gospodarkę w skali globalnej - wskazał wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski.

Według Ślagórskiego "optymistycznie nastrajają" wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych opublikowane przez GUS po II kwartale tego roku. W szczególności sektor budowy mieszkań jest wciąż napędzany poprawiającą się kondycją budżetów domowych - wskazuje wiceszef KUKE.

"Wydaje się, że poza nielicznymi przypadkami, większość firm budowlanych, zmagających się od pewnego czasu ze spadkiem rentowności spowodowanym wzrostem kosztów operacyjnych, ma te problemy za sobą" - oceniła KUKE. Jednocześnie - jak dodano - paradoksem jest, że w tym samym czasie przeżywają problemy przedsiębiorstwa handlowe, dla których wzrost konsumpcji powinien być czasem żniw. "W ich przypadku problemem jest olbrzymia konkurencja w ramach branży. Dodatkowe kłopoty powodują brak pracowników oraz dynamicznie rosnące płace" - wskazano.

Z danych KUKE wynika, że indeks upadłości w budownictwie w ostatnim miesiącu zmalał do 1,68 proc. z 1,77 proc. notowanego miesiąc wcześniej. "Po pierwszym półroczu wskaźnik rentowności netto w budownictwie wzrósł do 2,9 proc. z 1,3 proc. przed rokiem. Dotyczy to zarówno budownictwa budynków (z 2,6 do 4,3 proc.), budownictwa infrastrukturalnego (z -0,4 do 1,0 proc.), jak i budownictwa specjalistycznego (z 3,5 do 3,7 proc.)" - napisano. Z kolei w przemyśle indeks utrzymał się na poziomie sprzed miesiąca i wyniósł 0,67 proc. "Obecny wynik jest najlepszy w okresie ostatnich czterech lat" - podkreślono.

W branży handlowej indeks upadłości po sierpniu ustabilizował się, jak podano, na poziomie sprzed miesiąca i wyniósł 0,88 proc. "Z danych GUS wynika, że po pierwszej połowie roku udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie podmiotów z branży spadł zarówno w handlu hurtowym (z 79,8 do 79,3 proc.) oraz detalicznym (z 65,3 do 65,0 proc.)" - napisano. Dodano, że wzrost płac oraz brak wystarczającej liczby chętnych do pracy w handlu powodują, że "sytuacja przedsiębiorstw w branży staje się trudniejsza"