Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

IBM: Polacy uważają usługi chmurowe za użytecznePAP - 17 września 2019 16:23


Ponad trzy czwarte (78 proc.) respondentów deklaruje znajomość usług w chmurze, a 72 proc. uważa je za użyteczne - wynika z danych IBM, które zbadało nastawienie Polaków do tego typu usług. Niewielu ankietowanych przechowywałoby w chmurze hasła dostępowe, ale zdjęcia - większosć.

Jak podkreślają eksperci, liczba danych wrażliwych zapisywanych w chmurze stale rośnie, a większość ankietowanych darzy usługi chmurowe zaufaniem i uważa przechowywanie danych poza swoim urządzeniem za bezpieczne.

67 proc. pytanych podkreśliło, że usługi chmurowe muszą być bezpieczne, gwarantować, że przechowywane dane nie zostaną utracone (54 proc.) oraz być dostarczane przez dużą i godną zaufania firmę (42 proc.) Cena nie jest czynnikiem determinującym wybór dostawcy - na pierwszym miejscu stawia ją 29 proc. respondentów.

Z badania wynika także, że blisko połowa ankietowanych (47 proc. ) pozytywnie postrzega użytkowanie chmury w sektorze publicznym, przy czym nastawienie jest najwyższe w grupie respondentów od 18. do 24. roku życia.

Tego, że dane przechowywane w chmurze mogą być w przetwarzane bez wiedzy zainteresowanych lub że uzyska do nich dostęp osoba do tego nieuprawniona obawia się odpowiednio 51 i 49 proc. pytanych.

Największe obawy budzi fakt przechowywania w chmurze haseł dostępowych - zdecydowałoby się na to tylko 14 proc. osób. Większość (61 proc.) natomiast nie ma obiekcji przed przechowywaniem w chmurze swoich zdjęć, a tylko 17 proc. nigdy by tego nie zrobiło.

Autorzy badania zaznaczają też, że anietowani uważają narzędzia dostępne w chmurze za przyjazne dla środowiska (70 proc.) i darzą je dużym zaufaniem (54 proc.).

Według Polaków najbardziej odpowiednie obszary dla zastosowań rozwiązań typu cloud to telekomunikacja (73 proc.), sektor produkcyjny (70 proc.) oraz handlowy (70 proc. ). Aż 61 proc. badanych nie widzi zastosowania dla chmury w sektorze finansowo-bankowym, a 65 proc. - w sektorze obronnym (wojsku ani i policji).

"Oceniamy, że obecnie większość firm ma w chmurze jedynie 20 procent procesów. Rozdział drugi tej transformacji to przeniesienie do chmury i optymalizacji pozostałych 80 proc. - systemów o kluczowym znaczeniu - np. łańcuchów dostaw. Do tego proste modele chmur obliczeniowym nie wystarczą - firmy będą szukać dostawców chmury hybrydowej oraz partnerów, którzy pomogą im zarządzać środowiskiem złożonym z kilku chmur od różnych dostawców - mówi Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Badanie definiujące nastawienie Polaków do usług chmurowych Cloud Survey zostało zrealizowane dla IBM przez NMS Market Research w sierpniu 2019 na reprezentatywnej grupie 500 pełnoletnich Polaków z wykształeceniem średnim i wyższym.