Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczychPAP - 17 września 2019 17:34


Inspekcja Handlowa Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ma odpowiadać za kontrolę jakości handlowej żywności podczas całego etapu wytwarzanie żywności - w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji - zakłada projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przyjęty przez Radę Ministrów.

Jak poinformowało CIR, projekt został przedłożony przez ministra rolnictwa. Zgodnie z tą propozycją nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych będzie przejrzysty i skonsolidowany.

Chodzi o ujednolicenie, usprawnienie i zwiększenie efektywności kontroli jakości żywności przez powierzenie wszystkich kompetencji w tym obszarze Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Obecnie część kontroli jakości produktów w sklepach sprawuje również Inspekcja Handlowa, która podlega prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast IJHARS jest nadzorowana przez ministra rolnictwa.

"Nowe rozwiązanie jest korzystne dla konsumentów, bo przyczyni się do lepszego nadzoru nad jakością żywności oraz skuteczniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu nią (np. fałszowania żywności)" - podkreślono w komunikacie po posiedzeniu rządu.

W praktyce IJHARS nadal będzie zajmować się kontrolą jakości handlowej produktów rolno-spożywczych, np. u producenta czy na giełdach żywności prowadzących sprzedaż hurtową. Ale jednocześnie przejmie zadania Inspekcji Handlowej związane z nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym (np. w sklepach i na bazarach) oraz kontrolę żywności w placówkach gastronomicznych (np. w restauracjach) i działalności cateringowej.

"Powierzenie jednemu organowi - IJHARS - kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, umożliwi szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w rezultacie przyczyni się do wyeliminowania produktów nie spełniających wskazanych na etykietach standardów jakościowych" - czytamy w komunikacie.

Przewidziano także wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wobec wojewódzkich inspektorów IJHARS. Będzie on mógł nadzorować działalność wojewódzkich inspektorów IJHARS oraz wydawać im wytyczne i polecenia. A także będzie miał możliwość wystąpienia do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora IJHARS, jeśli stwierdzi, że jego działanie zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań przez wojewódzki inspektorat.

Proponowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.