Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

POHiD: Ok. 90 proc. oferowanych w sieciach handlowych produktów to produkty rodzime



pr, dlahandlu.pl - 18 września 2019 12:46


Firmy zrzeszone w POHiD są kluczowym partnerem dla krajowych producentów. Ok. 90 proc. oferowanych w sieciach produktów to produkty rodzime, pochodzące od polskich dostawców i wytwórców płodów rolnych - przekonuje Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu POHiD.

POHiD informuje, że sieci handlowe zrzeszone w organizacji wspierają rozwój polskich producentów i eksport polskich produktów na rynkach międzynarodowych. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Produkt polski”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpisuje się w strategię działania firm członkowskich POHiD.

- Firmy zrzeszone w POHiD są kluczowym partnerem dla krajowych producentów. Ok. 90 proc. oferowanych w sieciach produktów to produkty rodzime, pochodzące od polskich dostawców i wytwórców płodów rolnych. Współpraca z dużymi sieciami handlowymi dla wielu polskich firm stała się ważnym impulsem do rozwoju i stałego podnoszenia jakości produktów – podkreśla Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu POHiD.

Sieci handlowe stale pracują nad rozszerzeniem asortymentu i – w oparciu o żywność produkowaną w Polsce – starają się zaspokoić oczekiwania konsumenckie, zgodnie z bieżącymi trendami, oferując produkty lokalne, organiczne, linie bio i fit.

- Wiele firm członkowskich POHiD podejmuje od lat działania, które otwierają polskim producentom i dostawcom drogę na międzynarodowe rynki, promuje polską żywność i polskie rolnictwo, podkreślając ich wysoką jakość. Wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem sieci skupionych w POHiD przekracza 10 mld zł rocznie – dodaje Prezes Juszkiewicz

- Firmy członkowskie POHID, będąc rzecznikiem patriotyzmu gospodarczego, wyrażają nadzieję, iż marka „Produkt polski” stanie się wspólnym sukcesem wszystkich stron zaangażowanych w kampanię. Liczą również na zacieśnienie współpracy zarówno z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i KOWR-em - podaje organizacja.