Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ambra: Kategoria win spokojnych napędza sprzedażdlahandlu.pl - 19 września 2019 09:18


Przychody netto ze sprzedaży Ambra S.A. za okres od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 wyniosły 552,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 10,5 proc.

Wina spokojne rosną w tempie 9,3% i pozostają najważniejszym źródłem wzrostu. Najszybciej
rosnącą kategorią są alkohole mocne z dynamiką na poziomie 29,5%.
 Zmiana struktury asortymentu na korzyść produktów premium powoduje zwiększenie średniej ceny
sprzedaży o 4,1%. Udział produktów premium rośnie w szczególności na skutek wzrostu win
spokojnych (w sklepach CENTRUM WINA), alkoholi mocnych (marki BACZEWSKI, PLISKA, ZAREA), a także win musujących (ZAREA) - podała spółka.

Sprzedaż na rynku polskim zwiększyła się o 9,6%. Najbardziej dynamicznie rośnie sprzedaż na rynku
Czech i Słowacji – o 24,1% (w walucie lokalnej). Wzrost na rynku rumuńskim na poziomie 7,2% (w
walucie lokalnej). Marża i zysk brutto ze sprzedaży rosną w tempie zbliżonym do dynamiki sprzedaży. Wyższe ceny zakupu i niekorzystny kurs walutowy zostały skompensowane przez marżę dzięki rosnącej sprzedaży produktów premium oraz podwyżki cen - czytamy w raporcie.

Jak podaje Ambra, koszty działalności operacyjnej (wynagrodzenia, amortyzacja, pozostałe) rosną o 10,8%, czyli o 13,6 mln zł. Wzrost kosztów wynika ze wzrostu zatrudnienia, podwyżek wynagrodzeń podstawowych oraz premii za wyniki, a także widocznej presji inflacyjnej w kosztach zakupu.
Zysk operacyjny w kwocie 55,6 mln zł, czyli o 2,5% niższy niż w roku ubiegłym. Po oczyszczeniu o
efekt zdarzeń jednorazowych zysk operacyjny poprawił się o 4,7 mln zł, czyli o 9,0%. Dalsza poprawa wykorzystania kapitału pracującego i rekordowe zyski umożliwiają zwiększenie dodatniej pozycji gotówkowej netto.

Zysk netto akcjonariuszy AMBRA S.A. w kwocie 32,9 mln zł był wyższy o 0,7 mln zł. Skorygowany o
efekt zdarzeń jednorazowych zysk netto akcjonariuszy AMBRA S.A. wzrósł o 1,0 mln zł, czyli o 3,1%.