Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ekspert: Dobre nastroje konsumentów to efekt konsekwentnej polityki społecznejPAP - 19 września 2019 10:34


Optymizm konsumencki to efekt rekordowo dobrych danych markoekonomicznych dotyczących m.in. rynku pracy, a także konsekwentna polityka społeczna - powiedział PAP prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak, komentując opublikowane w środę dane GUS dotyczące wskaźnika ufności konsumenckiej.

"Jeszcze nigdy Polacy nie patrzyli tak optymistycznie w przyszłość jak obecnie" - wskazał Arak.

"Dobre nastroje konsumenckie są ważne, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na świecie, m.in w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech - powiedział.

Podkreślił, że Polska z wysokim poziomem ufności jest ewenementem w Unii Europejskiej - "Jest raptem kilka krajów w Europie z takimi wskaźnikami optymizmu konsumentów - to Malta, Litwa i Dania. W większości krajów Unii grupa pesymistów jest większa niż optymistów".

Przytoczył także wyniki badania Eurobarometru, z których wynika, że młodzi Polacy od 18 do 29 roku życia, są znacznie większymi optymistami niż ich rówieśnicy w innych krajach Wspólnoty.

"We Francji aż 79 proc,. młodych nie widzi sensu w życiu, w Wielkiej Brytanii odsetek ten sięga 78 proc., w Grecji 71 proc., a we Włoszech 69 proc." - powiedział. Dodał, że w Polsce odsetek pesymistów wynosi 38 proc., a poza Polakami, stosunkowo z dużym optymizmem, patrzą na życie młodzi mieszkańcy Skandynawii: w Danii odsetek pesymistów wynosi 44 proc., a w Norwegii - 31 proc.

"To jest ciekawym sygnałem wskazującym, że 2020 r. może być nadal dobry dla Polski pomimo negatywnych sygnałów ze świata" - podsumował Arak. Zaznaczył, że jeśli ludzie są optymistami to więcej wydają pieniędzy i gospodarka rośnie.

Jak poinformował w środę GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był o 2,0 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 10,2. Największe wzrosty odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 3,6 p. proc.) oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 3,0 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 1,5 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 0,9 p. proc. dla możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów oraz 0,6 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. W odniesieniu do września 2018 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 3,3 p. proc.