Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Skandynawskie firmy, w tym: Sokołów (Danish Crown), IKEA i H&M zatrudniają w Polsce 170 tys. osóbdlahandlu.pl - 19 września 2019 13:30


Skandynawskie firmy zatrudniają obecnie na polskim rynku ponad 170 000 osób. Wśród największych pracodawców są IKEA, Sokołów (Danish Crown) oraz H&M. W sektorze BPO firmy skandynawskie są dziś trzecim największym pracodawcą, zatrudniając 27 900 pracowników.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez SPCC wśród managerów największych firm skandynawskich w Polsce, 67 proc. planuje dalej inwestować na polskim rynku. W ciągu kolejnych 5 lat inwestycje z udziałem kapitału skandynawskiego mogą osiągnąć wartość 2,8 mld euro.

Jednocześnie, wśród największych wyzwań związanych z dalszą ekspansją na polskim rynku przedstawiciele firm skandynawskich w Polsce wymienili przede wszystkim trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników i idące za tym rosnące koszty pracy. Dopiero w drugiej kolejności wymieli oni brak stabilności i przejrzystości przepisów, wysokie obciążenia podatkowe oraz niepewność regulacyjną. Wyzwania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań cyfrowych, czy automatyzacją procesów to kolejny element wskazany przez menadżerów skandynawskich firm. Zwrócili także uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, na które kładzie się szczególny nacisk w Skandynawii.

W ostatnich latach skandynawskie firmy ankietowane przez SPCC łącznie zainwestowały w Polsce 4,1 mld euro i w kolejnych latach planują inwestycje warte 2,8 mld euro. Dwie trzecie respondentów zadeklarowało, że w kolejnych 12 miesiącach planuje zatrudnić łącznie około 1000 osób.

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią.