Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

PKO BP: Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła słabiej od oczekiwańPAP - 20 września 2019 13:46


Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła słabiej od oczekiwań - ocenia PKO BP. Odczyt GUS był rozczarowaniem z uwagi na silne fundamenty konsumpcji związane z sytuacją na rynku pracy, rekordowym optymizmem konsumentów i wypłatami nowych świadczeń - dodano.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2019 r. wzrosła o 4,4 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z lipcem br. była wyższa o 0,1 proc. W cenach bieżących sprzedaż detaliczna zwiększyła się w sierpniu o 6,0 proc. rok do roku.

Jak podkreślili analitycy PKO BP, sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła słabiej od oczekiwań - realnie o 4,4 proc. rok do roku, po wzroście o 5,7 proc. rdr w lipcu.

"Odczyt był pewnym rozczarowaniem, biorąc pod uwagę silne fundamenty konsumpcji związane z sytuacją na rynku pracy, rekordowym optymizmem konsumentów oraz rozpoczętymi wypłatami nowych świadczeń socjalnych" - ocenili eksperci PKO BP.

Zwrócili uwagę, że sprzedaż detaliczna bazowa (z wyłączeniem pojazdów, paliw i żywności) wzrosła o 10,7 proc. w ujęciu rocznym wobec 11,3 proc. rdr w czerwcu. "Dane za sierpień były pod negatywnym wpływem jednego dnia handlowego mniej niż przed rokiem (dodatkowa niehandlowa niedziela), co mogło obniżyć dynamikę konsumpcji (głównie w kategoriach "niebazowych") o ok. 1 pp." - wskazali.

W sierpniu ciągle bardzo wyraźnie (o 11,6 proc. r/r), chociaż słabiej niż w poprzednich miesiącach, rosła sprzedaż w kategorii meble, rtv, agd. O 3 proc. wyższa niż przed rokiem była sprzedaż samochodów. "Konsumenci nadal chętnie dokonują +ważnych zakupów+. Odczyty w tych kategoriach są jednak słabsze, niż wynikałoby z rekordowo wysokiej oceny obecnego dokonywania ważnych zakupów w ankiecie koniunktury konsumenckiej przygotowywanej przez GUS" - zaznaczyło PKO BP. Wzrost sprzedaży żywności spowolnił do 1,5 proc. rok do roku w ujęciu realnym, "jednak utrzymała się wysoka dynamika nominalna (7,6 proc. rdr)" - dodano.

Analitycy banku zwrócili też uwagę, że we wrześniu pogorszeniu do najniższego poziomu od marca 2016 uległa ocena koniunktury gospodarczej w jednostkach zajmujących się handlem detalicznym, co jednak mogło być częściowo związane z oczekiwanym wzrostem kosztów zatrudnienia.

Zaznaczyli, że średnia trzymiesięczna dynamiki sprzedaży detalicznej wyhamowała do 4,6 proc. z 5,0 proc. po lipcu, jednak w ich ocenie "nie oznacza to automatycznego przełożenia na niższą dynamikę konsumpcji".

Zdaniem analityków PKO BP rozszerzenie programu Rodzina 500 plus, podobnie jak przy jego wprowadzeniu, będzie miało pozytywny wpływ na wydatki konsumpcyjne.

"Tym razem nowe środki dostają rodziny relatywnie lepiej sytuowane, stąd prawdopodobnie większa ich część będzie przeznaczona na usługi (np. edukacyjne, turystykę), niż towary. Będzie to oznaczało wyższą dynamikę konsumpcji (nawet średnio powyżej 5,0 proc. rdr w 2 połowie 2019); po stronie podażowej, wartość dodana wzrośnie w handlu oraz w usługach rynkowych" - ocenili.