Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Polscy e-konsumenci najwięcej wydają na odzież i obuwiepr, dlahandlu.pl - 20 września 2019 14:20


Najnowszy raport „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” prezentuje informacje na temat zwyczajów zakupowych Polaków w sieci. Dane z 2019 roku nie pozostawiają wątpliwości – e-konsumenci najwięcej wydają na odzież i obuwie. Jednocześnie respondenci w większości deklarują, że w przyszłym roku ich wydatki na artykuły online utrzymają się przynajmniej na tym samym poziomie.

Najwięcej online wydajemy na odzież i obuwie

Według deklaracji badanych, miesięczne wydatki na odzież, dodatki i akcesoria wyniosły w 2019 r. 253 zł -średnią tę podnoszą mężczyźni, którzy wydali na produkty z tej kategorii więcej (345 zł) niż kobiety (203 zł). Więcej wydały też osoby w wieku 25–34 lat (465 zł), badani ze średnim wykształceniem (359 zł) oraz ci, którzy oceniają swoją sytuację materialną jako dobrą (324 zł). Jeżeli chodzi o zakupy spożywcze, to stosunkowo wyższe wydatki zadeklarowały kobiety (221 zł) oraz osoby w wieku 35–49 lat (299 zł). Na produkty farmaceutyczne internauci wydają średnio 107 zł miesięcznie, a kwota wydatków w tej kategorii rośnie wraz z wiekiem e-konsumentów (od 58 zł dla grupy 15-24 do 126 zł dla grupy 50+). Internauci, którzy deklarują zakup sprzętu RTV / AGD w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wydali na takie produkty średnio 951 zł. Większe wydatki w obrębie tej kategorii poniosły kobiety (1174 zł) oraz osoby z wyższym wykształceniem (1248 zł). Średnie półroczne wydatki na urządzenia mobilne wyniosły 605 zł. Także w tej kategorii wyższe wydatki poniosły osoby dobrze oceniające swoja sytuację materialną (792 zł) oraz najmłodsze (731 zł).

Internauci przewidują, że będą wydawać tyle samo lub więcej

1/3 internautów kupujących online deklaruje zwiększenie wydatków na e-zakupy w ciągu najbliższego roku, z kolei połowa twierdzi, że ich wydatki na produkty kupowane w Internecie nie ulegną zmianie. Wzrost wydatków deklarują przede wszystkim najmłodsi badani (46% wskazań w grupie wiekowej 15-24 lat) oraz osoby, które oceniają sytuację swojego gospodarstwa domowego jako dobrą (38% wskazań).

Mobilnie najczęściej kupują najmłodsi. Największą trudnością - niewygodne wypełnianie formularzy.

Aż 85% osób w wieku 15-24 korzystało kiedykolwiek ze swojego smartfona w procesie zakupu online. W tej grupie wiekowej jest to najczęściej wykorzystywane urządzenie (laptop wskazało 77% najmłodszych respondentów, a komputer stacjonarny – 60%). W starszych grupach odsetek użytkowników kupujących mobilnie sukcesywnie się zmniejsza: w grupie 25-34 to 70%, a wśród seniorów już tylko 33%.
84% badanych, którzy kiedykolwiek robili zakupy online za pomocą urządzeń mobilnych, napotkało w tym procesie na jakieś problemy. Głównie były to niewygodne formularze (wskazane przez ⅔ badanych w tej grupie) oraz niedostosowanie stron zakupowych do urządzeń mobilnych. Osoby do 24 roku życia częściej wymieniały problem braku aplikacji mobilnej oraz niewygodny sposób płatności, zaś osoby po 50-tce – zbyt małe litery.