Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wierzyciele Grupy Piotr i Paweł mogą się odwoływać od decyzji o umorzeniu sanacjidlahandlu.pl - 1 października 2019 12:56


W monitorze sądowym pojawiła się oficjalna informacja o umorzeniu postępowania sanacyjnego wobec Grupy Piotr i Paweł sp. z o.o. Wierzyciele mogą wnosić zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu do 14 października.

- Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r. umorzył postępowania sanacyjne prowadzone pod sygnaturą XI GRs 11/18 wobec Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu - brzmi sądowy komunikat.

O sprawie pisaliśmy w połowie sierpnia.

W komunikacie zarządu Grupy Piotr i Paweł podano wtedy: "Mamy pewność, że przesłanki wskazane w decyzji sądu nie będą wypełnione. Mamy przekonanie, że nasze stanowisko potwierdzi sąd drugiej instancji. Spłata zaległości posanacyjnych przesądza, że postanowienie o umorzeniu postępowania zostanie uchylone. Powyższe postępowanie w żaden sposób nie obejmuje innych spółek z GK Piotr i Paweł – dotyczy wyłącznie spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji - napisano.