Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż Wittchen po trzech kwartałach wyższa rdr o 12 proc.dlahandlu.pl - 3 października 2019 09:49


W III kwartale tego roku grupa Wittchen osiągnęła 74 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 5 proc. W okresie trzech pierwszych kwartałów przychody grupy wyniosły 180,9 mln zł i były wyższe niż rok wcześniej o 12 proc.

W trzecim kwartale roku 2018 Wittchen miał 70,5 mln zł przychodów, a po trzech kwartałach 2018 r, było to 162,1 mln zł.

W tym roku spółka zanotowała spory spadek przychodów w segmencie B2B, zarówno licząc sam trzeci kwartał, jak i dziewięć miesięcy tego roku. W okresie lipiec-wrzesień 2019 r. przychody w segmencie B2B wyniosły 7,2 mln zł, wobec 14,8 mln zł rok wcześniej. Oznacza to spadek o 52 proc. Natomiast w okresie styczeń-wrzesień przychody w tym segmencie wyniosły 19 mln zł wobec 25,4 mln zł rok wcześniej. Oznacza to, że spadły one o 25 proc.

- Spółka zwraca uwagę, że w segmencie B2B przychody w roku bieżącym, w związku z innymi terminami dostaw, charakteryzują się odmiennym rozkładem w ujęciu kwartalnym niż w roku ubiegłym. Spadek sprzedaży w tym segmencie w III kwartale 2019 roku w porównaniu do III kwartału 2018 roku wynika z faktu, iż w roku 2018 część przychodów z tytułu realizacji umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. została rozpoznana w III kwartale, podczas gdy w 2019 roku przychody z tytułu realizacji analogicznej umowy, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 17 kwietnia 2019, zostaną rozpoznane w IV kwartale bieżącego roku – informuje zarząd Wittchen S.A.

Chodzi tu o umowę z siecią Lidl. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach tej umowy w 2019 roku wynosi ok. 15,75 mln zł netto + VAT. Przypomnijmy, wartość analogicznej umowy, dotyczącej dostawy produktów marki Wittchen do Lidla w roku 2018 wynosiła 13,5 mln zł netto + VAT.

Tegoroczny dotychczasowy spadek przychodów Wittchen w segmencie B2B został zrekompensowany przez wzrost w segmencie detalicznym. W samym trzecim kwartale przychody w tym segmencie wyniosły 66,6 mln zł i były wyższe rok do roku o 20 proc. Natomiast w okresie styczeń-wrzesień przychody w segmencie detalicznym 160,9 mln zł i były wyższe o 18 proc.

Segment detaliczny obejmuje sprzedaż salonów detalicznych, sprzedaż internetową oraz pozostałą sprzedaż detaliczną. Segment B2B obejmuje sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową do firm i klientów korporacyjnych.