Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

DA SII: Motorem rozwoju Mex Polska będzie franczyzadlahandlu.pl - 3 października 2019 10:16


Zdaniem analityków Domu Analiz SII, motorem napędowym wyników Grupy Mex Polska w kolejnych latach będzie szybko powiększająca się sieć franczyzowa bistr „Pijalnia Wódki i Piwa” przy jednoczesnym dalszym stopniowym rozwoju placówek własnych. Jak oceniają, w przyszłości rozwój zagraniczny potencjalnie może stać się dodatkowym istotnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na wyniki i wycenę spółki.

Analitycy podtrzymali wcześniejsze zalecenie „kupuj” dla akcji Mex Polska. Nową 12-miesięczną cenę docelową dla tych walorów ustalili na poziomie 6,91 zł.

- Pomimo istotnej poprawy wyników finansowych odnotowanej w I połowie 2019 roku (w tym okresie m.in. przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 14,2% rdr, a porównywalne wyniki EBITDA i netto, uwzględniające zastosowanie standardu MSSF 16, odpowiednio o 16,9% i 91,4% rdr), a także obiecujących perspektyw na przyszłość, notowania akcji Mex Polska odznaczają się słabością na tle całego rynku. Naszym zdaniem może to stwarzać dobrą okazję dla inwestorów w nieco dłuższym terminie – czytamy w raporcie.

- Jak zakładamy, motorem napędowym wyników Grupy Mex Polska w kolejnych latach będzie szybko powiększająca się sieć franczyzowa bistr „Pijalnia Wódki i Piwa” przy jednoczesnym dalszym stopniowym rozwoju placówek własnych. Zwracamy przy tym uwagę, że na koniec września br. otwarty został pierwszy lokal Emitenta poza granicami Polski. W naszej prognozie z ostrożności nie uwzględniamy kolejnych otwarć na rynku niemieckim, choć w przyszłości rozwój zagraniczny potencjalnie może stać się dodatkowym istotnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na wyniki i wycenę Spółki – dodali analitycy.

Z drugiej strony, wśród czynników, które w ich opinii mogą ciążyć na wynikach Grupy Mex Polska, wymienić należy przede wszystkim utrzymującą się presję płacową (choć przynajmniej częściowo powinno być to kompensowane poprzez systematyczny wzrost cen dań i napojów serwowanych w lokalach).

- Jednocześnie w naszej wycenie uwzględniamy potencjalne rozwodnienie kapitału wynikające z przyjętego programu motywacyjnego Spółki na lata 2019-2021 (zakładamy z tego tytułu emisję łącznie blisko 1 mln nowych akcji). Ponadto koszt realizowanego programu motywacyjnego obniżyć może istotnie wyniki finansowe Grupy za lata 2019- 2021 (według naszych szacunków może on wynosić ok. 0,8-1,2 mln zł rocznie), co może mieć również wpływ na kwotę wypłacanej dywidendy za te lata – zwracają uwagę analitycy DA SII.