Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Delko znów przejmuje. Ponad 2 mln zł za PH Waldidlahandlu.pl - 3 października 2019 18:19


Zarząd Delko S.A.poinformował, iż w wyniku zakończonych rozmów, 3 października br. Delko  podpisało przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 4008 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowe WALDI Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 2.004.000 zł, co stanowi 100 proc. kapitału zakładowego ww. spółki, za cenę zakupu wynoszącą 2.530.000 zł.

W myśl podpisanej umowy Delko S.A. przeprowadzi audyt prawno-finansowy PH WALDI.

PH Waldi Sp. z o.o. jest dystrybutorem artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych na terenie województwa wielkopolskiego i ościennych. W 2012 roku Waldi podpisał umowy masterfranczyzy z siecią Drogerie Polskie, na organizację sieci na terenie zachodniej Polski.
Delko SA jest jednym z głównych dostawców PH Waldi Sp. z o.o.

Zdaniem zarządu Delko, nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o. wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój grupy kapitałowej Delko, jej przychody i wyniki finansowe.

W ub.r. Delko przejęło udziały w spółkach A&K HURT-MARKET, Słoneczko, Megana, (sklepy Avita) oraz Kama.