Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Udany wrzesień dla spółek z grupy VRGdlahandlu.pl - 3 października 2019 18:36


VRG S.A. poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2019 roku przez Grupę Kapitałową spółki wyniosły około 78,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2018 roku o około 36,7 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku wyniosła około 735,2 mln zł i była wyższa o około 37,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 48,2 mln zł (w tym Bytom 13,8 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2018 roku o około 45,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 458,9 mln zł (w tym Bytom 138,3 mln zł) i była wyższa o około 53,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 27,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2018 roku o około 24,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 248,3 mln zł i była wyższa o około 20,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W raporcie podano, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta we wrześniu br. przez Grupę Kapitałową spółki wyniosła około 52,2% i była niższa od marży osiągniętej we wrześniu 2018 roku o około 0,1 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku wyniosła około 51,2% i była wyższa o 0,9 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec września 2019 roku wyniosła 53,8 tys. mkw. (w tym Bytom 16,4 tys. mkw.).