Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Top Secret z niższą sprzedażą w kanale e-commercedlahandlu.pl - 4 października 2019 10:21


Sprzedaż towarów Top Secret we wrześniu 2019 r. wyniosła łącznie ok. 17 mln zł i była wyższa o ok. 2 proc. porównując do września poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 167 mln zł i była ok. 1 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie we wrześniu 2019 wyniosły 2,4 mln zł co oznacza spadek o 9% w stosunku do września 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 24,4 mln zł i była ok. 1% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Sprzedaż w Polsce zwiększyła się we wrześniu o ok. 9% r./r. a samych sklepach Top Secret – o ok. 12%. Było to rezultatem sprawnie przeprowadzonych działań promocyjnych. Jednocześnie udział sprzedaży towarów z poprzednich sezonów w sklepach Top Secret zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. O 40% r./r. zmniejszyła się sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec września 2019 wyniosła 34,8 tys. mkw., tj. była o 4% niższa niż w tym samym momencie 2018 r.

Przypomnijmy: W związku z zakończeniem sprawowania kontroli z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan S.A. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2019 Grupy Kapitałowej Redan będą również uwzględniać przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM SA w restrukturyzacji z działalności kontynuowanej do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł.