Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Piotr i Paweł znika z Blue City. Zastępuje go Eurospardlahandlu.pl - 7 października 2019 10:46


Obecnie w Blue City w Warszawie trwa remont powierzchni na której działał Piotr i Paweł. Na miejscu pojawiło się już obrandowanie nowej placówki - Eurospar. Asortyment dostępny na ograniczonej powierzchni jest mocno okrojony. Nie ma konkretnej daty otwarcia nowej placówki, jedynie ogólna informacja - otwarcie wkrótce. Według wcześniejszych doniesień sklep ma być otwarty w listopadzie.

W tle cały czas toczy się spór o prawo do używania logo SPAR pomiędzy Bać-Polem, który jest właścicielem spółki SPAR Polska i operatorem sieci franczowej SPAR oraz spółką Wasz Sklep SPAR, której udziałowcem jest The SPAR Group z RPA.

Spółka Spar Polska dodała swój komentarz ws. sporu:
"Odnośnie zmiany szyldu sklepów Piotr i Paweł – SPAR Polska S.A., spółka oparta na polskim kapitale, która dotychczas rozwijała szyld SPAR nad Wisłą, pozwem z dnia 25 kwietnia 2019 r. wystąpił z powództwem o ustalenie bezskuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy licencyjnej przez SPAR International. SPAR Polska uzyskał korzystne rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Kielcach (Sąd nakazał SPAR International wykonywanie na dotychczasowych warunkach umowy licencyjnej ze SPAR Polska oraz zakazał SPAR International zawierania lub wykonywania umów, które pozwalałyby na uzyskanie prawa do znaku towarowego SPAR na terytorium Polski innemu podmiotowi niż SPAR Polska) oraz Sądu Okręgowego w Katowicach (Sąd zakazał SPAR International i SPAR Group kontaktów z kontrahentami SPAR Polska S.A. w związku z podejmowanymi czynami nieuczciwej konkurencji, polegającej na próbie przejęcia kontrahentów SPAR Polska S.A. oraz przejęcia prowadzonej działalności na terytorium Polski)."