Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W 2018 r. cofnięto 79 pozwoleń na sprzedaż alkoholu ze względu na obsługę osób niepełnoletnichdlahandlu.pl - 9 października 2019 10:46


Jak wynika z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 2018 r. cofnięto 79 pozwoleń na sprzedaż na sprzedaż alkoholu ze względu na obsługę w tym zakresie osób poniżej 18. roku życia.

Rok wcześniej było to 157, a w 2016 r. liczba wyniosła 95.

Dane pochodzą ze sprawozdania PARPA-G1 z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zbieranymi rokrocznie przez PARPA.

W interpelacji posłów Macieja Masłowskiego, Pawła Skuteckiego i Pawła Szramka czytamy, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku ustaliła, że jedynie 11 procent nieletnich spotyka się w sklepie z odmową sprzedaży alkoholu. Ponad 40 procent piętnastolatków według ustaleń Agencji spożywało w ciągu ostatniego miesiąca alkohol, a 20 procent się nim upiło. W zeszłym roku grupa Test przeprowadziła badanie dotyczące sprzedaży alkoholu nieletnim w Trójmieście. Biorącym udział w badaniu osobom niepełnoletnim udało się wówczas kupić alkohol w 72 na 130 sklepów w Trójmieście. Powyższe badanie grupy Test wykazało, że młodzież najłatwiej może zakupić alkohol na stacjach benzynowych (74% miejsca zgodziło się na sprzedaż czegoś mocniejszego), odrobinę rzadziej w sklepach osiedlowych (71%), nie zawsze w supermarketach (57%), rzadko w dyskontach (29%) i hipermarketach (27%).