Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółka z portfela Capital Partners powiększa stratydlahandlu.pl - 9 października 2019 11:24


Jak wynika ze strony Capital Partners, akcjonariusza Grupy Piotr i Paweł, firma jest zaangażowana także w spółkę Look Group, do której należy producent przetworów ekologicznych - Symbio. Z danych finansowych Symbio wynika, że spółka przeżywa ciężki okres.

Ostatnie opublikowane wyniki dotyczą I kw. 2019. Spółka Symbio SA osiągnęła wówczas przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 3.632 tys. zł wobec 5.498 tys zł w I kw. 2018 roku. Oznacza to spadek przychodów o blisko 2 mln zł rdr. Spółka odnotowała w omawianym okresie stratę na sprzedaży w wysokości 936 tys. zł, wobec straty 229 tys. zł w I kw. 2018 r.  Oznacza to zwiększenie straty o ponad 700 tys. zł Spółka odnotowała również stratę netto (I kw. 2018 -strata 346 tys. zł – I kw. 2019 strata 508 tys. zł. Oznacza to zwiększenie straty netto o ponad 150 tys. zł.

21 lutego 2019 roku CP FIZ oraz Capital Partners Investment I FIZ zawarły umowę sprzedaży udziałów w spółce Symbio na rzecz LOOK Group. W sumie właściciela zmieniło 6.529.663 akcji, które stanowiły 95,15% udziałów i ogólnej liczby głosów.W ten sposób TFI Capital Partners zmniejszył swój udział w spółce Symbio z 95,15 proc. do 0. Wartość transakcji to 1.305.932,60 zł.

12 marca 2019 roku Look Group, podmiot powiązany z Sebastianem Frydrychem, nowym prezesem zarządu Symbio poinformował, że posiada 6.529.663 akcji spółki stanowiących 95,15 proc. udziałów w spółce Symbio.

Jednak jak wynika ze strony Capital Partners spółka jest nadal akcjonariuszem Look Group.